GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SANAT KAVRAMLARINA GİRİŞ II/SBA 128
Dersin Adı: SANAT KAVRAMLARINA GİRİŞ II
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr.Gör. Dr. HARİKA ESRA OSKAY MALİCKİ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/esraoskay
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ezraozkay@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ö.Ç.1 -Karşılaştırmalı bir perspektif içinde, sanatı temel kavramları çerçevesinde değerlendirebilme becerisi
Ö.Ç.2 - Sanat pratiğinin temel sorunlarına eleştirel bir bakış geliştirme becerisi -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders, görseller eşliğinde, yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş
2. Hafta  Modern / Postmodern
3. Hafta  Sanat Akademileri: Sanat öğretilebilir mi?
4. Hafta  Araç, mecra, medyum, medya: Post-medyum çağında sanat
5. Hafta  "Mekana yayılan heykel"
6. Hafta  Mimari ve sanat
7. Hafta  Arasınav
8. Hafta  Video Sanatı
9. Hafta  Günümüz sanatında tartışılan kavramlar: Sanatın gündelik nesnesi
10. Hafta  Kiç ve beğeni
11. Hafta  Kamusal alanda sanat / Kamusal sanat
12. Hafta  Günümüz sanatında tartışılan kavramlar: doğa-ekoloji-antroposen
13. Hafta  Sanatta belge, belgesel
14. Hafta  Portre-otoportre-otobiyografi-kimlik politikaları
15. Hafta  Bahar döneminin genel olarak değerlendirilmesi
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Groys, Boris. Biyopolitika çağında Sanat. Sanat Yapıtından Sanat Dökümantasyonuna Fiske, John. Amerikanın kotlanışı. Popüler Kültürü Anlamak. Kahraman, Hasan Bülent. Kiç: estetik sosyoloji ve Türkiye Açısından bir bakış. Sanatsal Gerçeklikler, Olgular ve Öteleri Artun, Ali. Kitsch, Pop ve Eleştirinin anlamsızlaşması Lary Shiner. Sanatın İcadı Heartney, Eleanor. Sanat ve Gündelik Nesne Buren, Daniel. Atölyenin İşlevi Foster, Hal. Sanat Mimarlık Kompleksi Kılıç, Levend. Çoğaltım aracından Sanat Ortamına Baker, Ulus. Video Üstüne.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
80
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun olarak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanır.X
2
Profesyonel standartlar düzeyinde bir sanat donanımına sahip olur.X
3
Alanında gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirir.X
4
Alanında kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanır.X
5
Öğrenciler kuramsal ve uygulama sorunlarını kavrar ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak yapıt üretir.X
6
Öğrenciler hem bağımsız düşünebilen donanımlı sanatçı adayları; hem de katılımcı, paylaşımcı, anlayış ve kültür farklılıklarına duyarlı, aydın bireyler olarak yetişir.X
7
Sanatçı adayları gözlem ve çözümleme yapabilir, çok boyutlu düşünebilir.X
8
Öğrenciler, sanat, teknik ve mesleki konularda yetkinlik kazanır.X
9
Öğrenci kendini gerçekleştirebilme,çevresini dönüştürebilme bilincine ulaşır.X
10
Çağdaş anlayışta üretilen bilgi, deneyim ve iş gücünün topluma yayılmasına katkıda bulunabilen, akademik araştırmalara öncelik veren,bu birikimini ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştıran öğrenciler yetişir.X
11
Sanatsal yaratıcılıkta,hangi nedenlerin hangi etkilere hangi düzeyde hangi araçlarla yol açtığını kavrar.X