GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SANAT TARİHİNE GİRİŞ/SBA 201
Dersin Adı: SANAT TARİHİNE GİRİŞ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Yaşar Selçuk Şener
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  https://gsf.gazi.edu.tr/site/ssener
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ssener@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ö.Ç 1 Sanatın, sanatçının tanımını yapar.
Ö.Ç 2 Sanat Tarihinin temel kavramlarını açıklar.
Ö.Ç 3 Sanatın Ortaya çıkışıyla ilgili teorileri tanımlar.
Ö.Ç 4 Sanat Tarihi bilimi ile güzel sanatlar ilişkisini sıralar.
Ö.Ç 5 Paleolitik, neolitik ve kalkolitik dönem yaşantısını, ürün çeşitliliğini ve sanat özelliklerini tanımlar.
Ö.Ç 6 Anadolu'da Bronz Çağından Demr Çağı sonuna kadarki uygarlıkların sanat ürünlerini ve dönemsel özellikleri ve farkları tanımlar.
Ö.Ç 7 Paleolitik dönemden Helenistik döneme kadar sanat ürünlerindeki dönemsel değişimleri değerlendirir.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedr.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  -
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  -
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sanat, Sanatçı, eser tanımlaması ve sanatın sınıflandırılması
2. Hafta  Sanat Kuramları
3. Hafta  Sanatın Ortaya çıkışıyla ilgili teoriler
4. Hafta  Paleolitik Çağ eserleri
5. Hafta  Anadolu'da Neolitik Çağ eserleri
6. Hafta  Kalkolitik çağ sanatının genel özellikleri ve alt bölümleri
7. Hafta  Anadolu'da Erken Tunç Çağı Merkezleri ve eserleri
8. Hafta  Vize Sınavı
9. Hafta  Anadolu'da Orta Tunç Çağı Uygarlıkları, Asur Ticaret Kolonileri
10. Hafta  Hitit Sanatı
11. Hafta  Anadolu'da Demir Çağı Uygarlıkları
12. Hafta  Geç Hitit Dönemi ve Eserleri
13. Hafta  Urartu Sanatı,Frig ve Lidya sanatı
14. Hafta  Müze Gezisi (Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi)
15. Hafta  Anadolu'da Erken Devir Yunan, Pers ve Helenistik dönem sanatları
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  AKURGAL, E., Anadolu Uygarlıkları, İst. 1988 FISCHER, E., Sanatın Gerekliliği, İst. 1979 MÜLAYİM, S., Sanata Giriş, İst. 1989 READ, H., Sanat ve To
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-yanıt, gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
8
2
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
4
24
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
72
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.88
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun olarak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanır.
2
Profesyonel standartlar düzeyinde bir sanat donanımına sahip olur.
3
Alanında gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirir.
4
Alanında kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanır.
5
Öğrenciler kuramsal ve uygulama sorunlarını kavrar ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak yapıt üretir.
6
Öğrenciler hem bağımsız düşünebilen donanımlı sanatçı adayları; hem de katılımcı, paylaşımcı, anlayış ve kültür farklılıklarına duyarlı, aydın bireyler olarak yetişir.X
7
Sanatçı adayları gözlem ve çözümleme yapabilir, çok boyutlu düşünebilir.X
8
Öğrenciler, sanat, teknik ve mesleki konularda yetkinlik kazanır.X
9
Öğrenci kendini gerçekleştirebilme,çevresini dönüştürebilme bilincine ulaşır.
10
Çağdaş anlayışta üretilen bilgi, deneyim ve iş gücünün topluma yayılmasına katkıda bulunabilen, akademik araştırmalara öncelik veren,bu birikimini ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştıran öğrenciler yetişir.X
11
Sanatsal yaratıcılıkta,hangi nedenlerin hangi etkilere hangi düzeyde hangi araçlarla yol açtığını kavrar.X