GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SANAT SOSYOLOJİ 2/SBA 322
Dersin Adı: SANAT SOSYOLOJİ 2
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Fulya Bayraktar
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/fulya
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  fulya@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ö.Ç. 1 - Geçmişten günümüze sanat-toplum ilişkisinin irdelenmesi.
Ö. Ç. 2 Sosyo politik, sosyo kültürel, sosyo ekonomik koşullarla sanatın ve alanlarının arasındaki bağın kavranması -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş
2. Hafta   Sanat Eseri ve Sanat Sosyolojisi
3. Hafta  Sanat eseri ve sanat sosyolojisi- belli bir sanat eserini sanat eseri olarak betimleyebilmek
4. Hafta  Sanat eseri ve sanat sosyolojisi- belli bir sanat eserini sanat eseri olarak betimleyebilmek
5. Hafta  Sosyal yapıyı fiziki ölçütleri açısından değerlendirebilme
6. Hafta  Sosyal yapıyı kültürel kurumları açısından değerlendirebilme
7. Hafta  Sosyal yapıyı siyasi açısından değerlendirebilme
8. Hafta  Sanatçı ve sanat sosyolojisi
9. Hafta  Sanatçı ve sanat sosyolojisi- Betimleyici yaklaşım
10. Hafta  Değerlendirme
11. Hafta  Sanatçı ve sanat sosyolojisi- Anlatımcı yaklaşım
12. Hafta  Sanatçı ve sanat sosyolojisi- Öyküleyici yaklaşım
13. Hafta  Sanatın sosyal yapı açısından işlevi
14. Hafta  Sanatın estetik beğeni açısından işlevi
15. Hafta  Sanatın ileti açısından işlevi
16. Hafta  sınav
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  T.Adorno, Aesthetic Theory T.Adorno, Estetik ve Politika H.Ü.Nalbantoğlu, Patikalar Martin Heidegger ve Modern Çağ Rosenblum,,B, The artist as Econ
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
1
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
3
3
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
63
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun olarak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanır.
2
Profesyonel standartlar düzeyinde bir sanat donanımına sahip olur.X
3
Alanında gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirir.X
4
Alanında kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanır.X
5
Öğrenciler kuramsal ve uygulama sorunlarını kavrar ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak yapıt üretir.
6
Öğrenciler hem bağımsız düşünebilen donanımlı sanatçı adayları; hem de katılımcı, paylaşımcı, anlayış ve kültür farklılıklarına duyarlı, aydın bireyler olarak yetişir.X
7
Sanatçı adayları gözlem ve çözümleme yapabilir, çok boyutlu düşünebilir.X
8
Öğrenciler, sanat, teknik ve mesleki konularda yetkinlik kazanır.X
9
Öğrenci kendini gerçekleştirebilme,çevresini dönüştürebilme bilincine ulaşır.X
10
Çağdaş anlayışta üretilen bilgi, deneyim ve iş gücünün topluma yayılmasına katkıda bulunabilen, akademik araştırmalara öncelik veren,bu birikimini ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştıran öğrenciler yetişir.X
11
Sanatsal yaratıcılıkta,hangi nedenlerin hangi etkilere hangi düzeyde hangi araçlarla yol açtığını kavrar.X