GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SİBER KÜLTÜR (SEÇMELİ)/GİT-403
Dersin Adı: SİBER KÜLTÜR (SEÇMELİ)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç. ŞANSAL ERDİNÇ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  sansalerdinc.com
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  sansalerdinc@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Siber kültürün içeriğini öğrenmek.
Siber kültür için tasarım yapma becerisi.
Bilgisayar oyunları ve sosyal medya hakkında bilgi sahibi olma.
-
-
-
-
-
-
-
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  -Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  -Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  -Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Siber kültürün içeriği
2. Hafta  Siber kültürün içeriği
3. Hafta  Siber kültürün içeriği
4. Hafta  Siber kültür için tasarım.
5. Hafta  Siber kültür için tasarım.
6. Hafta  Siber kültür için tasarım.
7. Hafta  Vize projesi.
8. Hafta  Vize projesi.
9. Hafta  Bilgisayar oyunları
10. Hafta  Bilgisayar oyunları için tasarım
11. Hafta  Çevrim içi oyunlar.
12. Hafta  Çevrim içi oyunlar.
13. Hafta  Sosyal medya
14. Hafta  Sosyal medya için tasarım.
15. Hafta  Final Projesi
16. Hafta  Final Projesi.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -[1] Claudia Springer, Elektronik Eros, Sarmal Yay, İstanbul, 1998 S.47 [2] Fredric Jameson, Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism, 1991, [3] Arthur, Marilouise Kroker, Body Invaders,Panic Sex in America, [4] Claudia Springer, Elektronik Eros, Sarmal Yay, İstanbul, 1998 S.48 [5] Jameson, Postmodernism, 39-45 [6] Claudia Springer, Elektronik Eros, Sarmal Yay, İstanbul, 1998 S.49 [7] Claudia Springer, a.g.e, S.51 [8] Scott Bukatman, Terminal İdentitiy;Virtual Subject in Postmodern Science Fiction, 1993, Aktaran Claudia Springer [9] Vivian Sobchack, Screeninig Space,1991 [10] Vivian Sobchack, a.g.e, S.231-232 [11] Tom Forester, High-Tech Society, The Story of the Information Technology Revolution, 1987 [12] Tom Forester, a.g.e, S.18 [13] Jean François Lytotard, The Postmodern Condition, A Report on Knowledge, 1984, [14] Claudia Springer, Elektronik Eros, Sarmal Yay, İstanbul, 1998 S.54
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  -Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
12
1
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
1
12
 Materyal tasarlama, uygulama
9
1
9
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
14
2
28
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
120
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Görsel İletişim Tasarımı alanının tarihsel, kuramsal ve uygulama açısından gerekli bilgilerini öğrenerek, bu bilgileri birbirini bütünler şekilde kullanabilme, kendi çalışmalarını bu bilgiler ışığında eleştirel bir şekilde değerlendirebilme ve konumlandırabilmek.X
2
Gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirebilmek.X
3
Uygulamalarda kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanabilmek.X
4
İki boyutlu ve hareketli görüntüleri üretme, işleme ve değerlendirme konusunda gereken bilgi ve deneyime sahip olmak.X
5
Uygun renk, leke ve kompozisyon değerlerini içeren işlevsel, estetik ve özgün görsel iletişim tasarımı elemanları oluşturabilmeX
6
Yaratıcı fikirler üretebilme ve bu fikirleri grafik, fotografik, illüstratif, üç boyutlu, hareketli ya da etkileşimli görsel ifadelere dönüştürebilmek.X
7
Farklı konuları içeren projeleri görsel iletişim tasarımı açısından değerlendirerek, özgün görsel çözümler üretebilmek.X
8
Alana ilişkin uygulama projelerinin adımlarını tasarlayabilme, süreç yönetimini sağlayabilme ve projeleri başarılı bir şekilde verili süre içerisinde tamamlayabilme disiplinini kazanmak.X
9
Alan çalışmaları için kaynaklara ulaşabilme ve kendi gelişim sürecini planlayabilmek.X
10
Alana ilişkin uygulama çalışmalarında edindiği kuramsal, teknik ve teknolojik bilgi birikimini etik ve hukuki kurallar çerçevesinde toplumsal değerlere ve kişilik haklarına duyarlı ve saygılı bir şekilde kullanabilmek.X