GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI/SBA 416
Dersin Adı: ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Bekir Eskici
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/bekireskici
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bekireskici@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Anadolu Türk sanatının oluşumu ve gelişiminde dönem ve bölgesel özelliklerin rolünü saptama ve değerlendirme yetisi geliştirmek.
Anadolu Türk sanatın oluşumu ve gelişiminde kültürlerin ve inançların rolünü saptayabilme bilgisine sahip olmak.
Sanat eleştirisine yönelik olarak sistemli bir alt yapı oluşturmak.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Anadolu Türk sanatına giriş
2. Hafta  Anadolu Selçuklu mimarisi
3. Hafta  Anadolu Selçuklu taş süsleme sanatı
4. Hafta  Anadolu Selçuklu ahşap sanatı
5. Hafta  Anadolu Selçuklu çini, seramik ve maden sanatı
6. Hafta  Anadolu Selçuklu resim sanatı
7. Hafta  Anadolu Selçuklu halı ve kumaş sanatı
8. Hafta  Anadolu Beylikler Dönemi sanatı (mimari ve el sanatları)
9. Hafta  Ara sınav
10. Hafta  Erken Osmanlı Dönemi sanatı (mimari ve el sanatları)
11. Hafta  Klasik Osmanlı Dönemi sanatı (mimari)
12. Hafta  Osmanlı Dönemi sanatı (mimari süsleme)
13. Hafta  Osmanlı Dönemi el sanatları
14. Hafta  Osmanlı Dönemi minyatür sanatı
15. Hafta   Batılılaşma Dönemi Türk tasvir sanatı (İstanbul ve Anadolu’da duvar resimleri)
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  ASLANAPA, Oktay., Türk Sanatı, İstanbul, 1989. SÖZEN, Metin – TANYELİ, Uğur, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İst., 1986. KUBAN, Doğan, 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, İstanbul, 1981. ÖNEY, Gönül, Türk Çini Sanatı, İstanbul, 1976.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme.
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
12
2
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
2
24
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
10
2
20
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Görsel İletişim Tasarımı alanının tarihsel, kuramsal ve uygulama açısından gerekli bilgilerini öğrenerek, bu bilgileri birbirini bütünler şekilde kullanabilme, kendi çalışmalarını bu bilgiler ışığında eleştirel bir şekilde değerlendirebilme ve konumlandırabilmek.X
2
Gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirebilmek.X
3
Uygulamalarda kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanabilmek.X
4
İki boyutlu ve hareketli görüntüleri üretme, işleme ve değerlendirme konusunda gereken bilgi ve deneyime sahip olmak.X
5
Uygun renk, leke ve kompozisyon değerlerini içeren işlevsel, estetik ve özgün görsel iletişim tasarımı elemanları oluşturabilmeX
6
Yaratıcı fikirler üretebilme ve bu fikirleri grafik, fotografik, illüstratif, üç boyutlu, hareketli ya da etkileşimli görsel ifadelere dönüştürebilmek.X
7
Farklı konuları içeren projeleri görsel iletişim tasarımı açısından değerlendirerek, özgün görsel çözümler üretebilmek.X
8
Alana ilişkin uygulama projelerinin adımlarını tasarlayabilme, süreç yönetimini sağlayabilme ve projeleri başarılı bir şekilde verili süre içerisinde tamamlayabilme disiplinini kazanmak.X
9
Alan çalışmaları için kaynaklara ulaşabilme ve kendi gelişim sürecini planlayabilmek.X
10
Alana ilişkin uygulama çalışmalarında edindiği kuramsal, teknik ve teknolojik bilgi birikimini etik ve hukuki kurallar çerçevesinde toplumsal değerlere ve kişilik haklarına duyarlı ve saygılı bir şekilde kullanabilmek.X