GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SİNEMA VE SANAT 1/SBA 409
Dersin Adı: SİNEMA VE SANAT 1
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr.Gör. Kurtuluş Özgen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/kozgen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  kozgen@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler, bir sanat formu olarak, sinema sanatını öğrenirler.
Öğrenciler sinema tarihini öğrenirler
Öğrenciler plastik sanatlar sinema ilişkisini öğrenirler


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sinema Sanatı Tarihi I
2. Hafta  Sinema Sanatı Tarihi II
3. Hafta  Sinema Sanatı Tarihi III
4. Hafta  Bir Sanat Formu Olarak Sinema I
5. Hafta  Bir Sanat Formu Olarak Sinema II
6. Hafta  Bir Sanat Formu Olarak Sinema III
7. Hafta  Vize Sınavı
8. Hafta  Sinema ve Resim Sanatı İlişkisi I
9. Hafta  Sinema ve Resim Sanatı İlişkisi II
10. Hafta  Sinemada Fransız İzlenimciliği I (1920-1930)
11. Hafta  Sinemada Fransız İzlenimciliği II (1920-1930)
12. Hafta  Sinemada Alman Dışavurumuluk I (1920’ler)
13. Hafta  Sinemada Alman Dışavurumuluk II (1920’ler)
14. Hafta  Değerlendirme
15. Hafta  Değerlendirme
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Bordwell, David-Thompson, Kristin. Film Art: McGraw-Hill Inc., 1993 Cocteau, Jean. The Art of Cinema: Marion Boyars Publishers, 1992 Coşkun, Esin. Dünya Sinemasında Akımlar: Phonix Yayınevi, 2009 Ellis, Jack C. A History Of Film: Prentice-Hall İnc., 1990 en.wikipedia.org/wiki/French_Impressionist_Cinema Karakaya, Serdar. Sinema-Resim İlişkisi ve Sanat Olarak Sinemanın Resimsel Estetiği: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com ISSN:1304-0278 C.3 S. 12 (134-141), Bahar 2005 Monaco, James. Çev, Ertan Yılmaz. Bir Film Nasıl Okunur: Oğlak Yayıncılık, 2009 Nowell-Smith, Geoffrey. Çev, Ahmet Fethi. Dünya Sinema Tarihi: Kabalcı Yayınevi, 2008 Parkinson, David. History of Film: Thames and Hudson, 1995 tr.wikipedia.org/wiki/Dogma_95 Wollen, Peter. Çev, Zafer Aracagök-Bülent Doğan. Sinemada Anlam ve Göstergeler: Metis Yayınları, 2008
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
112
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Görsel İletişim Tasarımı alanının tarihsel, kuramsal ve uygulama açısından gerekli bilgilerini öğrenerek, bu bilgileri birbirini bütünler şekilde kullanabilme, kendi çalışmalarını bu bilgiler ışığında eleştirel bir şekilde değerlendirebilme ve konumlandırabilmek.X
2
Gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirebilmek.X
3
Uygulamalarda kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanabilmek.X
4
İki boyutlu ve hareketli görüntüleri üretme, işleme ve değerlendirme konusunda gereken bilgi ve deneyime sahip olmak.X
5
Uygun renk, leke ve kompozisyon değerlerini içeren işlevsel, estetik ve özgün görsel iletişim tasarımı elemanları oluşturabilmeX
6
Yaratıcı fikirler üretebilme ve bu fikirleri grafik, fotografik, illüstratif, üç boyutlu, hareketli ya da etkileşimli görsel ifadelere dönüştürebilmek.X
7
Farklı konuları içeren projeleri görsel iletişim tasarımı açısından değerlendirerek, özgün görsel çözümler üretebilmek.X
8
Alana ilişkin uygulama projelerinin adımlarını tasarlayabilme, süreç yönetimini sağlayabilme ve projeleri başarılı bir şekilde verili süre içerisinde tamamlayabilme disiplinini kazanmak.X
9
Alan çalışmaları için kaynaklara ulaşabilme ve kendi gelişim sürecini planlayabilmek.X
10
Alana ilişkin uygulama çalışmalarında edindiği kuramsal, teknik ve teknolojik bilgi birikimini etik ve hukuki kurallar çerçevesinde toplumsal değerlere ve kişilik haklarına duyarlı ve saygılı bir şekilde kullanabilmek.X