GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ:DENEYSEL SANAT VI/RES 414
Dersin Adı: SEÇMELİ:DENEYSEL SANAT VI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç Cebrail ÖTGÜN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.websitem.gazi.edu.tr/otgun
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  otgun@gazi.edu.tr;cebrailotgun@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ö.Ç.1 - Deneysel sanatın çok yönlülüğünü farklı disiplinlerde görebilmeleri
Ö.Ç.2 - Öznel tasarımlar yaratarak süreç/ürün ilişkisini sorgulayabilmeleri
Ö.Ç.3 - Üretim biçimlerine yeni seçenekler geliştirebilmeleri






 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders uygulamalı yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sanatta disiplinlerarasılık
2. Hafta  1960’tan günümüze sanat ortamının irdelenmesi
3. Hafta  1960’dan günümüze akımlar, eğilimler, gruplar
4. Hafta  Bu anlayışları benimsemiş başlıca sanatçıların incelenmesi
5. Hafta  Sanat türlerinin görsel yapılanması
6. Hafta  Görsel ürünlerin incelenmesi
7. Hafta  Proje 1: Verilen konsept üzerine tartışma ve görsel sunumlar ve kişisel yazı denemeleri
8. Hafta  Devam ve değerlendirme
9. Hafta  Proje 2: Verilen konsept üzerine tartışma ve görsel sunumlar ve kişisel yazı denemeleri
10. Hafta  Proje manifestoları ve görsel sunumları
11. Hafta  Devam ve değerlendirme
12. Hafta  Proje 3: Verilen konsept üzerine tartışma ve görsel sunumlar ve kişisel yazı denemeleri
13. Hafta  Proje manifestoları ve görsel sunumları
14. Hafta   Devam ve değerlendirme
15. Hafta  Proje manifestoları ve görsel sunumları
16. Hafta  Sergileme ve değerlendirme
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  *Bernard Blistene- A History of 20th Century Art, *Peter Bürger- Avangard Kuramı, *Muammer Bozkurt, Video Sanatı (Enstalasyon, Film, Performans)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
20
 Uygulama
1
40
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
3
42
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
2
14
 Materyal tasarlama, uygulama
8
4
32
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
170
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Görsel İletişim Tasarımı alanının tarihsel, kuramsal ve uygulama açısından gerekli bilgilerini öğrenerek, bu bilgileri birbirini bütünler şekilde kullanabilme, kendi çalışmalarını bu bilgiler ışığında eleştirel bir şekilde değerlendirebilme ve konumlandırabilmek.X
2
Gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirebilmek.X
3
Uygulamalarda kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanabilmek.X
4
İki boyutlu ve hareketli görüntüleri üretme, işleme ve değerlendirme konusunda gereken bilgi ve deneyime sahip olmak.X
5
Uygun renk, leke ve kompozisyon değerlerini içeren işlevsel, estetik ve özgün görsel iletişim tasarımı elemanları oluşturabilmeX
6
Yaratıcı fikirler üretebilme ve bu fikirleri grafik, fotografik, illüstratif, üç boyutlu, hareketli ya da etkileşimli görsel ifadelere dönüştürebilmek.X
7
Farklı konuları içeren projeleri görsel iletişim tasarımı açısından değerlendirerek, özgün görsel çözümler üretebilmek.X
8
Alana ilişkin uygulama projelerinin adımlarını tasarlayabilme, süreç yönetimini sağlayabilme ve projeleri başarılı bir şekilde verili süre içerisinde tamamlayabilme disiplinini kazanmak.X
9
Alan çalışmaları için kaynaklara ulaşabilme ve kendi gelişim sürecini planlayabilmek.X
10
Alana ilişkin uygulama çalışmalarında edindiği kuramsal, teknik ve teknolojik bilgi birikimini etik ve hukuki kurallar çerçevesinde toplumsal değerlere ve kişilik haklarına duyarlı ve saygılı bir şekilde kullanabilmek.X