GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ:CANLANDIRMA/GIT 303
Dersin Adı: SEÇMELİ:CANLANDIRMA
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Melda Öncü Yıldız
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.gsf.gazi.edu.tr/kisiler2007/melda.htm
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  m.oncu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Canlandırma senaryosunu görsel senaryo şeklinde kurgulayabilme.
Canlandırma için gerekli olan karakter ve mekan tasarımlarını, canlandırma yapmaya uygun bir şekilde hazırlayabilme.
Verilen bir konuyu iki boyutlu bir canlandırma projesi şekline dönüştürmek için gerekli bilgi ve teknik beceriyi kazanma.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Canlandırma filmlerinin genel özellikleri (Dönem sonunda bitmiş halde teslim edilecek olan canlandırma için, verili konuya uygun içerik oluşturma çalı
2. Hafta  Flash programında “araçlar” (tools) menüsünün kullanımı (İçerik oluşturma çalışmaları)
3. Hafta  Görsel senaryonun önemi ve özellikleri (İçeriğin görsel senaryo’ya aktarılması)
4. Hafta  Karakter tasarımlarında uyulması gereken kurallar, etkili karakter oluşturma yöntemleri
5. Hafta  Flash programında “zaman çizelgesi” (timeline) kullanımı.
6. Hafta  Flash programında motion ve shape canlandırmanın özellikleri
7. Hafta  Flash programında “symbol” ve “movieclip” yapımı ve özellikleri
8. Hafta  Canlandırmada hareketsiz ve hareketli planların ayrımı (sahne katmanlarının ayrımı)
9. Hafta  Ara Sınav
10. Hafta  Hareketli objelerin canlandırılmaya uygun şekilde hazırlanması
11. Hafta  Flash programında kendi içinde hareketli “symbol” yapımı
12. Hafta  Sahneye ses ekleme, senkron ve zamanlama ayarları
13. Hafta  Canlandırmada kompozisyon özellikleri
14. Hafta  Harekette gerçekliğin sağlanması
15. Hafta  Sahne geçişlerinde kullanılan teknikler
16. Hafta  Yıl Sonu Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -Richard Williams, The Animator’s Survival Kit, Faber and Faber,Inc., 2001 -Selçuk Hünerli, Canlandırma Sineması Üzerine, Es Yayınları, 2007 -
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
14
4
56
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
132
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Görsel İletişim Tasarımı alanının tarihsel, kuramsal ve uygulama açısından gerekli bilgilerini öğrenerek, bu bilgileri birbirini bütünler şekilde kullanabilme, kendi çalışmalarını bu bilgiler ışığında eleştirel bir şekilde değerlendirebilme ve konumlandırabilmek.X
2
Gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirebilmek.X
3
Uygulamalarda kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanabilmek.X
4
İki boyutlu ve hareketli görüntüleri üretme, işleme ve değerlendirme konusunda gereken bilgi ve deneyime sahip olmak.X
5
Uygun renk, leke ve kompozisyon değerlerini içeren işlevsel, estetik ve özgün görsel iletişim tasarımı elemanları oluşturabilmeX
6
Yaratıcı fikirler üretebilme ve bu fikirleri grafik, fotografik, illüstratif, üç boyutlu, hareketli ya da etkileşimli görsel ifadelere dönüştürebilmek.X
7
Farklı konuları içeren projeleri görsel iletişim tasarımı açısından değerlendirerek, özgün görsel çözümler üretebilmek.X
8
Alana ilişkin uygulama projelerinin adımlarını tasarlayabilme, süreç yönetimini sağlayabilme ve projeleri başarılı bir şekilde verili süre içerisinde tamamlayabilme disiplinini kazanmak.X
9
Alan çalışmaları için kaynaklara ulaşabilme ve kendi gelişim sürecini planlayabilmek.X
10
Alana ilişkin uygulama çalışmalarında edindiği kuramsal, teknik ve teknolojik bilgi birikimini etik ve hukuki kurallar çerçevesinde toplumsal değerlere ve kişilik haklarına duyarlı ve saygılı bir şekilde kullanabilmek.X