GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ:KENT GRAFİĞİ/GIT 203
Dersin Adı: SEÇMELİ:KENT GRAFİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  -
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ö.Ç. 1. Alanın disiplinlerarası yapısını ve yöntemlerinden faydalandığı bu disiplinlerle arasındaki bağı kavrama.
Ö.Ç. 2. Modern dünyada bilgilendirme tasarımının yönlendirme, eğitme, farkındalık yaratma ve bir etki oluşturma gibi güçlerini kavrama ve kullanabilme
Ö.Ç. 3. Bilgilendirme tasarımı uygulamalarının gerçekleşme süreçlerini öğrenme.
Ö.Ç. 4. Uygulama çalışmalarındaki tasarım elemanları ve disiplinlerarası doğasına uygun olarak değişkenlik gösteren esnek tasarım yaklaşımlarını öğren

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders içeriğinin anlatılması, amacı ve çalışma sistemi.
2. Hafta  Information Design and disciplines which its interaction with.
3. Hafta  History of Information Design.
4. Hafta  History of Information Design.
5. Hafta  Bilgilendirme tasarımı uygulama alanları. Örnek incelemeler.
6. Hafta  Bilgilendirme tasarımı uygulama alanları. Örnek incelemeler.
7. Hafta  Bilgilendirme tasarımı uygulama ortamları.
8. Hafta  Bilgilendirme tasarımı uygulama ortamları.
9. Hafta  Vize Sınavı.
10. Hafta  Modern dünyada bilgilendirme tasarımı.
11. Hafta  Görsel kültür ve bilgilendirme tasarımı.
12. Hafta  Bilgilendirme tasarımı uygulamalarının gerçekleşme süreçleri.
13. Hafta  Bilgilendirme tasarımı kapsamında tasarım yaklaşımları. Örnek incelemeler.
14. Hafta  Proje sunumları ve tartışmalar.
15. Hafta  Proje sunumları ve tartışmalar.
16. Hafta  Final Sınavı.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  • Baer, K. Information Design Workbook. Rockport Publishers, Massachusetts, 2008. • Calori, C. Signage and Wayfinding Design: A Complete Guide to Creating Environmental Graphic Design Systems. John Wiley, New Jersey, 2007. • Gibson, D. The Wayfinding Handbook: Information Design for Public Places. Princeton Architectural Press, New York, 2009. • Klanten, R., Bourquin, N., Ehmann, S., van Heerdeen, F. Data Flow: Visualising Information in Graphic Design. Die Gestalten Verlag, Berlin, 2009 • Lorenc, J., Skolnick, L., Berger C. What is Exhibition Design? A RotoVision Book SA., Switzerland, 2007 • IIID International Institute of Information Design, http://www.iiid.net/ • Information Design Journals, John Benjamins Pub. Comp., Amsterdam. • Malcolm, B. Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür. Ütopya Yayınevi, Ankara. • O’Grady, J.V., O’Grady, K. V. The Information Design Handbook. How, USA, 2008. • Pettersson, R. Selected Readings, Tullinge. 2007. • SEGD Society of Environmental Graphi
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Sunumlar, Gösterme, Proje Hazırlama
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
3
15
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
2
16
 Materyal tasarlama, uygulama
3
3
9
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
4
2
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
96
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Görsel İletişim Tasarımı alanının tarihsel, kuramsal ve uygulama açısından gerekli bilgilerini öğrenerek, bu bilgileri birbirini bütünler şekilde kullanabilme, kendi çalışmalarını bu bilgiler ışığında eleştirel bir şekilde değerlendirebilme ve konumlandırabilmek.X
2
Gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirebilmek.X
3
Uygulamalarda kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanabilmek.X
4
İki boyutlu ve hareketli görüntüleri üretme, işleme ve değerlendirme konusunda gereken bilgi ve deneyime sahip olmak.X
5
Uygun renk, leke ve kompozisyon değerlerini içeren işlevsel, estetik ve özgün görsel iletişim tasarımı elemanları oluşturabilmeX
6
Yaratıcı fikirler üretebilme ve bu fikirleri grafik, fotografik, illüstratif, üç boyutlu, hareketli ya da etkileşimli görsel ifadelere dönüştürebilmek.X
7
Farklı konuları içeren projeleri görsel iletişim tasarımı açısından değerlendirerek, özgün görsel çözümler üretebilmek.X
8
Alana ilişkin uygulama projelerinin adımlarını tasarlayabilme, süreç yönetimini sağlayabilme ve projeleri başarılı bir şekilde verili süre içerisinde tamamlayabilme disiplinini kazanmak.X
9
Alan çalışmaları için kaynaklara ulaşabilme ve kendi gelişim sürecini planlayabilmek.X
10
Alana ilişkin uygulama çalışmalarında edindiği kuramsal, teknik ve teknolojik bilgi birikimini etik ve hukuki kurallar çerçevesinde toplumsal değerlere ve kişilik haklarına duyarlı ve saygılı bir şekilde kullanabilmek.X