GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TEMEL TASARIM 1/TSEG 103
Dersin Adı: TEMEL TASARIM 1
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Dr. Dilek AKBULUT
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/dilekakbulut
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  dilekakbulut@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Tasarım prensiplerinin kavranarak görsel duyarlılık ve iki boyutlu tasarım becerisinin kazanılması.
Tasarım elemanlarının verimli şekilde kullanılarak görsel anlatım becerisi kazanılması.
Tasarım eğitiminde kullanılan malzemelerle tanışıklık kazanılması.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş
2. Hafta  Tasarım elemanları: Nokta
3. Hafta  Tasarım elemanları: Çizgi
4. Hafta  Tasarım elemanları: Şekil
5. Hafta   Tasarım elemanları: Hacim, dolu-boş
6. Hafta   Şekil-zemin ilişkisi, Tekrar
7. Hafta  Design elements: Doku
8. Hafta   Vize
9. Hafta  Tasarım prensipleri
10. Hafta  Tasarım prensipleri
11. Hafta  Tasarım prensipleri
12. Hafta  Tasarım prensipleri
13. Hafta  Tasarım prensipleri
14. Hafta  Final Projesi
15. Hafta  Final Projesi
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   1- Wong, W., 1993. Principles of Form and Design. Van Nostrand Reinhold. New York. 2- Öztuna, Y. 2007. Görsel İletişimde Temel Tasarım. Tibyan Yayıncılık. İstanbul. 3- Zelanski, P., Fiscer, M.P., 1995. Design Principles and Problems, Fort Worth: Harcourt Brace. 4- Pentak, D., Pentak, S., 2000, Design Basics, Fort Worth, Harcourt Brace. 5- Südor, G., 2006. Temel Sanat Eğitimi. Tiglat Matbaacılık. İstanbul.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
6
84
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
2
16
 Materyal tasarlama, uygulama
13
6
78
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
5
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
6
18
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Görsel İletişim Tasarımı alanının tarihsel, kuramsal ve uygulama açısından gerekli bilgilerini öğrenerek, bu bilgileri birbirini bütünler şekilde kullanabilme, kendi çalışmalarını bu bilgiler ışığında eleştirel bir şekilde değerlendirebilme ve konumlandırabilmek.X
2
Gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirebilmek.X
3
Uygulamalarda kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanabilmek.X
4
İki boyutlu ve hareketli görüntüleri üretme, işleme ve değerlendirme konusunda gereken bilgi ve deneyime sahip olmak.X
5
Uygun renk, leke ve kompozisyon değerlerini içeren işlevsel, estetik ve özgün görsel iletişim tasarımı elemanları oluşturabilmeX
6
Yaratıcı fikirler üretebilme ve bu fikirleri grafik, fotografik, illüstratif, üç boyutlu, hareketli ya da etkileşimli görsel ifadelere dönüştürebilmek.X
7
Farklı konuları içeren projeleri görsel iletişim tasarımı açısından değerlendirerek, özgün görsel çözümler üretebilmek.X
8
Alana ilişkin uygulama projelerinin adımlarını tasarlayabilme, süreç yönetimini sağlayabilme ve projeleri başarılı bir şekilde verili süre içerisinde tamamlayabilme disiplinini kazanmak.X
9
Alan çalışmaları için kaynaklara ulaşabilme ve kendi gelişim sürecini planlayabilmek.X
10
Alana ilişkin uygulama çalışmalarında edindiği kuramsal, teknik ve teknolojik bilgi birikimini etik ve hukuki kurallar çerçevesinde toplumsal değerlere ve kişilik haklarına duyarlı ve saygılı bir şekilde kullanabilmek.X