GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GÖRSEL TASARIM TARİHİ I/GIT 214
Dersin Adı: GÖRSEL TASARIM TARİHİ I
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Özden Pektaş Turgut
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ozdenp
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ozdenp@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Görsel iletişim tasarımı tarihinde geçmiş dönemlerinin, akım ve hareketlerin öğrenilmesi.
Görsel iletişim tasarımının günümüze gelene dek geçirdiği değişim ve gelişimleri kavrayabilme.
Görsel iletişim tasarımının tarihi içindeki akım ve hareketlerin altındaki amaç ve felsefeyi anlayabilme.
Belirli bir dönemdeki sosyal, siyasi ve toplumsal olaylarla git tarihi içindeki akım ve hareketler arasındaki etkileşimi ve bağı görebilme.
Görsel iletişim tasarımı tarihinde önde gelen sanatçı ve tasarımcıları tanıma, çalışmalarındaki yaklaşım ve anlayışı anlayabilme.
Grafik sanatlar, grafik tasarım ve görsel iletişim tasarımı kavramlarını tarihsel süreç içinde ortaya çıkış dönemleri ve nedenleriyle öğrenebilme.
Bu kavramların tanımladıkları alanı ve tarihsel süreç içinde değişime uğrayan içeriklerini öğrenme.
Derste öğrenilen bilgilerinle uygulama çalışmalarına daha bilinçli yaklaşılması,bu bilgilerle daha nitelikli uygulama çalışmaları yapılabilmesi.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders içeriğinin anlatılması, amacı ve çalışma sistemi.
2. Hafta  Arts and Crafts
3. Hafta  Art Nouveau
4. Hafta  Kübism, Fütürism
5. Hafta  Dadaizm, Sürrealizm
6. Hafta  Fotoğraf ve modern hareket
7. Hafta  I. Dünya Savaşıda Afiş
8. Hafta  Rus Suprematizmi ve Konstrüktivizm
9. Hafta  Ara Sınav
10. Hafta  De Stijl Hareketi ve Bauhaus
11. Hafta  Bauhaus
12. Hafta  Yeni Tipografi
13. Hafta  Avrupa’da Modernizm
14. Hafta  Art Deco
15. Hafta  Amerika’da Modern Hareket
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Dilek Bektaş, Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1992 Alan Weill, Grafik Tasarım, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2012 Helen Armstrong, Grafik Tasarım Kuramı, İstanbul: Espas Yayınları, 2012
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Sunumlar.
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
3
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
2
6
 Materyal tasarlama, uygulama
1
2
2
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
72
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.88
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Görsel İletişim Tasarımı alanının tarihsel, kuramsal ve uygulama açısından gerekli bilgilerini öğrenerek, bu bilgileri birbirini bütünler şekilde kullanabilme, kendi çalışmalarını bu bilgiler ışığında eleştirel bir şekilde değerlendirebilme ve konumlandırabilmek.X
2
Gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirebilmek.X
3
Uygulamalarda kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanabilmek.X
4
İki boyutlu ve hareketli görüntüleri üretme, işleme ve değerlendirme konusunda gereken bilgi ve deneyime sahip olmak.X
5
Uygun renk, leke ve kompozisyon değerlerini içeren işlevsel, estetik ve özgün görsel iletişim tasarımı elemanları oluşturabilmeX
6
Yaratıcı fikirler üretebilme ve bu fikirleri grafik, fotografik, illüstratif, üç boyutlu, hareketli ya da etkileşimli görsel ifadelere dönüştürebilmek.X
7
Farklı konuları içeren projeleri görsel iletişim tasarımı açısından değerlendirerek, özgün görsel çözümler üretebilmek.X
8
Alana ilişkin uygulama projelerinin adımlarını tasarlayabilme, süreç yönetimini sağlayabilme ve projeleri başarılı bir şekilde verili süre içerisinde tamamlayabilme disiplinini kazanmak.X
9
Alan çalışmaları için kaynaklara ulaşabilme ve kendi gelişim sürecini planlayabilmek.X
10
Alana ilişkin uygulama çalışmalarında edindiği kuramsal, teknik ve teknolojik bilgi birikimini etik ve hukuki kurallar çerçevesinde toplumsal değerlere ve kişilik haklarına duyarlı ve saygılı bir şekilde kullanabilmek.X