GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TİPOGRAFİ I/GIT 206
Dersin Adı: TİPOGRAFİ I
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Özden Pektaş Turgut
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ozdenp
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ozdenp@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Tipografinin temel terimlerinin öğrenilmesi
Yazının tarihçesi ve tipografinin zaman içerisindeki gelişim evresini kavrayabilme
Yazı karakterlerinin anatomik özelliklerinin öğrenilmesi
Yazıya ilişkin manuel ve digital ortamda uygulama becerisinin kazanılması
Tipografik düzenleme ilkelerini kavrayabilme
Kelimelerin anlamlarını tipografik sentax biçiminde ifade edebilme becerisini geliştirme
Tipografik elemanlar ve genel tasarım ilkelerini bir arada kullanarak etkili kompozisyonlar oluşturabilme
Tipografinin farklı amaçlara yönelik grafik ürünlerde kullanımına dair uygulama pratiklerinin geliştirilmesi

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin tanımı, amacı ve çalışma sistemi
2. Hafta  Tipografinin temel terimleri ve tipografik elemanlar
3. Hafta  Yazının Tarihçesi, Tasarımda Tipografik Gelişim, Yazı Tasarımcıları
4. Hafta  Yazı Tasarımcıları & Yazı Karakterleri Sunum
5. Hafta  Yaz Karakterlerinin Sınıflandırılması + Uygulama Çalışması
6. Hafta  Harf Anatomisi, Espas, Ölçü, Boşluk
7. Hafta  Tipografik Düzenleme + Uygulama Çalışması
8. Hafta  Tipografik Sentax Uygulaması
9. Hafta  Vize Sınavı
10. Hafta  Harf ve Harf & Kelime Kompozisyonları (Uygulama)
11. Hafta  Harf & Kelime & Metin Kompozisyonları (Uygulama)
12. Hafta  Tipografik Elemanlar & Doku, Negatif – Pozitif İlişkisi (Uygulama)
13. Hafta  Tipografik Elemanlar & Görsel Kompozisyon İlişkisi (Uygulama)
14. Hafta  Tipografik Booklet Tasarımı (Uygulama)
15. Hafta  Tipografik Afiş Tasarımı (Uygulama)
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  İletişim ve Grafik Tasarım, Emre Becer, Ankara: Dost Kitabevi, 1997 Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, Tevfik Fikret Uçar ; editör: Hasan Öztoprak, İstanbul : İnkilap Yayınları, 2004. Görsel iletişim ve Grafik Tasarımda Çağdaş Tipografinin Temelleri, Namık K. Sarıkavak, Ankara : Seçkin Yayınclık, 2004. Sayısal Tipografi 1: Basımcılık ve Yayıncılıkta Aygıt, Donanım ve Yazılım Teknolojisinin Gelişimi, Namık Kemal Sarıkavak, Ankara: Başkent Üniversitesi Yayınları, 2005 Görsel İletişimde Tipografi ve Sayfa Düzeni, Ragıp İstek, İstanbul : Pusula Yayıncılık, 2004. Fundamentals of Typography, Gavin Ambrose and Paul Harris, Lausanne ; Worthing : AVA Academia, 2006. Typographic Communications Today, Edward M. Gottschall ; editors, Aaron Burns, New York, NY : MIT Press, 1989 A history of Graphic design, Philip B. Meggs, New York : John Wiley & Sons, c1998.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama, Sunum
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
1
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
11
2
22
 Materyal tasarlama, uygulama
10
4
40
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Görsel İletişim Tasarımı alanının tarihsel, kuramsal ve uygulama açısından gerekli bilgilerini öğrenerek, bu bilgileri birbirini bütünler şekilde kullanabilme, kendi çalışmalarını bu bilgiler ışığında eleştirel bir şekilde değerlendirebilme ve konumlandırabilmek.X
2
Gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirebilmek.X
3
Uygulamalarda kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanabilmek.X
4
İki boyutlu ve hareketli görüntüleri üretme, işleme ve değerlendirme konusunda gereken bilgi ve deneyime sahip olmak.X
5
Uygun renk, leke ve kompozisyon değerlerini içeren işlevsel, estetik ve özgün görsel iletişim tasarımı elemanları oluşturabilmeX
6
Yaratıcı fikirler üretebilme ve bu fikirleri grafik, fotografik, illüstratif, üç boyutlu, hareketli ya da etkileşimli görsel ifadelere dönüştürebilmek.X
7
Farklı konuları içeren projeleri görsel iletişim tasarımı açısından değerlendirerek, özgün görsel çözümler üretebilmek.X
8
Alana ilişkin uygulama projelerinin adımlarını tasarlayabilme, süreç yönetimini sağlayabilme ve projeleri başarılı bir şekilde verili süre içerisinde tamamlayabilme disiplinini kazanmak.X
9
Alan çalışmaları için kaynaklara ulaşabilme ve kendi gelişim sürecini planlayabilmek.X
10
Alana ilişkin uygulama çalışmalarında edindiği kuramsal, teknik ve teknolojik bilgi birikimini etik ve hukuki kurallar çerçevesinde toplumsal değerlere ve kişilik haklarına duyarlı ve saygılı bir şekilde kullanabilmek.X