GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SANAT TARİHİ I/SBA 103
Dersin Adı: SANAT TARİHİ I
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  SANAT TARİHİ I
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Y. Selçuk ŞENER
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/ssener
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ssener@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sanatın, sanatçının tanımını yapar.
Sanat Tarihinin temel kavramlarını açıklar.
Sanatın Ortaya çıkışıyla ilgili teorileri tanımlar.
Sanat Tarihi bilimi ile güzel sanatlar ilişkisini sıralar.
Paleolitik, neolitik ve kalkolitik dönem yaşantısını, ürün çeşitliliğini ve sanat özelliklerini tanımlar.
Anadolu'da Bronz Çağından Demr Çağı sonuna kadarki uygarlıkların sanat ürünlerini ve dönemsel özellikleri ve farkları tanımlar.
Paleolitik dönemden Helenistik döneme kadar sanat ürünlerindeki dönemsel değişimleri değerlendirir.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sanat, Sanatçı, eser tanımlaması ve sanatın sınıflandırılması
2. Hafta  Sanat Kuramları
3. Hafta  Sanatın Ortaya çıkışıyla ilgili teoriler
4. Hafta  Paleolitik Çağ eserleri
5. Hafta  Anadolu'da Neolitik Çağ eserleri
6. Hafta  Kalkolitik çağ sanatının genel özellikleri ve alt bölümleri
7. Hafta  Anadolu’da erken-Tunç çağı merkezleri ve eserleri
8. Hafta  Anadolu’da orta-Tunç çağı uygarlıkları, Asur ticaret kolonileri
9. Hafta  Ara sınav-vize
10. Hafta  Hitit sanatı
11. Hafta  Anadolu’da demir çağı uygarlıkları
12. Hafta  Geç-Hitit Dönemi ve Eserleri
13. Hafta  Urartu Sanatı, Frig ve Lidya sanatları
14. Hafta  Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Yerinde Eser İnceleme Gezisi
15. Hafta  Anadolu’da erken devir Yunan, Pers ve Helenistik dönem sanatları ana hatlarıyla incelenir.
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  AKURGAL, E., Anadolu Uygarlıkları, İst. 1988 FISCHER, E., Sanatın Gerekliliği, İst. 1979 MÜLAYİM, S., Sanata Giriş, İst. 1989 READ, H., Sanat ve Toplum, Ankara, 1981 READ, H., Sanatın Anlamı, Ankara, 1960 TANSUĞ, S., Sanatın Dili, Ankara, 1976
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme,
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
2
2
4
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
2
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
78
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Görsel İletişim Tasarımı alanının tarihsel, kuramsal ve uygulama açısından gerekli bilgilerini öğrenerek, bu bilgileri birbirini bütünler şekilde kullanabilme, kendi çalışmalarını bu bilgiler ışığında eleştirel bir şekilde değerlendirebilme ve konumlandırabilmek.X
2
Gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirebilmek.
3
Uygulamalarda kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanabilmek.X
4
İki boyutlu ve hareketli görüntüleri üretme, işleme ve değerlendirme konusunda gereken bilgi ve deneyime sahip olmak.
5
Uygun renk, leke ve kompozisyon değerlerini içeren işlevsel, estetik ve özgün görsel iletişim tasarımı elemanları oluşturabilme
6
Yaratıcı fikirler üretebilme ve bu fikirleri grafik, fotografik, illüstratif, üç boyutlu, hareketli ya da etkileşimli görsel ifadelere dönüştürebilmek.X
7
Farklı konuları içeren projeleri görsel iletişim tasarımı açısından değerlendirerek, özgün görsel çözümler üretebilmek.X
8
Alana ilişkin uygulama projelerinin adımlarını tasarlayabilme, süreç yönetimini sağlayabilme ve projeleri başarılı bir şekilde verili süre içerisinde tamamlayabilme disiplinini kazanmak.
9
Alan çalışmaları için kaynaklara ulaşabilme ve kendi gelişim sürecini planlayabilmek.X
10
Alana ilişkin uygulama çalışmalarında edindiği kuramsal, teknik ve teknolojik bilgi birikimini etik ve hukuki kurallar çerçevesinde toplumsal değerlere ve kişilik haklarına duyarlı ve saygılı bir şekilde kullanabilmek.X