GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TİPOGRAFİ II/GIT 309
Dersin Adı: TİPOGRAFİ II
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr.Gör. Yılmaz ÇIRACIOĞLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/yilmazciracioglu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  yilmazciracioglu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Font türlerini ve yapısını kapsamlı bir şekilde kavrayabilme.
Görsel İletişimin farklı alanlarında tipografinin kullanımı gerçekleştirebilme.
Font tasarım programlarını öğrenmek ve font tasarımını deneyimleyebilme.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Tipografi I
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Tipografi I
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tipografik örneklerin incelenmesi (Sunuş 1) . Proje 1 üzerine çalışma.
2. Hafta  Proje 1 üzerine çalışma. Proje 5’e verilen kritikler çerçevesinde devam edilmesi.
3. Hafta   Tipografinin temelleri üzerine Sunuş. Proje 1’in verilen kritikler çerçevesinde tamamlanması. Proje 5’e verilen kritikler çerçevesinde d
4. Hafta  Tipografinin temelleri üzerine Sunuş.Proje 2’ye başlanması . Proje 5’e verilen kritikler çerçevesinde devam edilmesi.
5. Hafta  Tipografinin temelleri üzerine Sunuş.Proje 2’ye verilen kritikler çerçevesinde devam edilmesi.
6. Hafta  Tipografinin temelleri üzerine Sunuş.Proje 2’nin sonuçlandırılması.
7. Hafta  Proje 3’e başlanması.
8. Hafta  Proje 3’e verilen kritikler çerçevesinde devam edilmesi.
9. Hafta  Vize Sınavı
10. Hafta  Proje 3’e verilen kritikler çerçevesinde tamamlanması. Fontographer programının anlatılması.
11. Hafta  Proje 4’ya devam edilmesi. Fontographer programında font tasarımı.
12. Hafta  Proje 4’ya devam edilmesi. Fontographer programında font tasarımı.
13. Hafta  Proje 4’ya devam edilmesi. Fontographer programında font tasarımı.Proje 5’ için kritiklerin alınması.
14. Hafta  Proje 4’ya devam edilmesi. Fontographer programında font tasarımı.Proje 5’ için kritiklerin alınması.
15. Hafta  Proje 4’ya devam edilmesi. Proje 5’ için kritiklerin alınması.
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Namık K. Sarıkavak, Çağdaş Tipografinin Temelleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara: 2004 Emre Becer, Modern Sanat ve Yeni Tipografi, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara: 2007 Tevfik Fikret Uçar, Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkılap Yayınevi, İstanbul: 2004
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
5
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
70
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
9
2
18
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
2
14
 Materyal tasarlama, uygulama
3
2
6
 Rapor hazırlama
4
2
8
 Sunu hazırlama
6
2
12
 Sunum
7
2
14
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
104
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Görsel İletişim Tasarımı alanının tarihsel, kuramsal ve uygulama açısından gerekli bilgilerini öğrenerek, bu bilgileri birbirini bütünler şekilde kullanabilme, kendi çalışmalarını bu bilgiler ışığında eleştirel bir şekilde değerlendirebilme ve konumlandırabilmek.X
2
Gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirebilmek.X
3
Uygulamalarda kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanabilmek.X
4
İki boyutlu ve hareketli görüntüleri üretme, işleme ve değerlendirme konusunda gereken bilgi ve deneyime sahip olmak.X
5
Uygun renk, leke ve kompozisyon değerlerini içeren işlevsel, estetik ve özgün görsel iletişim tasarımı elemanları oluşturabilmeX
6
Yaratıcı fikirler üretebilme ve bu fikirleri grafik, fotografik, illüstratif, üç boyutlu, hareketli ya da etkileşimli görsel ifadelere dönüştürebilmek.X
7
Farklı konuları içeren projeleri görsel iletişim tasarımı açısından değerlendirerek, özgün görsel çözümler üretebilmek.X
8
Alana ilişkin uygulama projelerinin adımlarını tasarlayabilme, süreç yönetimini sağlayabilme ve projeleri başarılı bir şekilde verili süre içerisinde tamamlayabilme disiplinini kazanmak.X
9
Alan çalışmaları için kaynaklara ulaşabilme ve kendi gelişim sürecini planlayabilmek.X
10
Alana ilişkin uygulama çalışmalarında edindiği kuramsal, teknik ve teknolojik bilgi birikimini etik ve hukuki kurallar çerçevesinde toplumsal değerlere ve kişilik haklarına duyarlı ve saygılı bir şekilde kullanabilmek.X