GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SANAT TARİHİ II/SBA 104
Dersin Adı: SANAT TARİHİ II
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Bekir Eskici
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.websitem.gazi.edu.tr/bekireskici
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bekireskici@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sanatın oluşumu ve gelişiminde inançların rolünü saptayabilme bilgisine sahip olmak.
Tevrat, İncil ve mitolojik öykülerden seçilmiş konuların işlendiği eserleri olgusal bakımdan kavrayabilme yetisi geliştirmek,
Sanat eleştirisine yönelik olarak sistemli bir alt yapı oluşturmak.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Sanat Tarihi I
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sanat eseri analizinde anlam çözümlemesinin önemi; sanat eserlerinde biçim, içerik ve anlam ilişkisi değerlendirilir.
2. Hafta  E.Panofsky’ye göre, sanat eserlerinde anlam çözümlemesinin aşamaları örneklerle tartışılır.
3. Hafta  Tevrat ve İncil hakkında genel olarak bilgilendirme yapılarak, Musevi ve Hristiyan inançlarının tarihsel kaynakları hakkında bilgi verilir.
4. Hafta  Tevrat’a göre yaradılış, tufan ve Tevrat peygamberleri resim sanatından örneklerle açıklanır. Musa, Kızıldeniz’i geçiş ve on emir ile ilg
5. Hafta  Samson ve Delila, Davud peygamber ve Vaftizci Yahya ile ilgili tasvirler değerlendirilir.
6. Hafta  Meryem ve İsa’nın hayatı ile ilgili tasvirler değerlendirilir.
7. Hafta   Passion, diriliş, mahşer ve Meryem’in ölümünü konu alan tasvirler değerlendirilir.
8. Hafta  Yunan mitolojisinin kaynakları değerlendirilerek, Homeros ve Hesiodos’a göre evren, tanrılar ve insanın yaradılışına ilişkin konular, tasvirleri
9. Hafta  Vize
10. Hafta  Yunan-Roma tanrı ve tanrıçalarının özellikleri örnekler üzerinde değerlendirilir
11. Hafta  Yunan-Roma tanrı ve tanrıçalarının özellikleri örnekler üzerinde değerlendirilir.
12. Hafta  Yunan-Roma tanrı ve tanrıçalarının özellikleri örnekler üzerinde değerlendirilir.
13. Hafta  Homeros’un İlyada adlı eserinden seçilmiş konuların işlendiği eserler yorumlanır.
14. Hafta   Yunan ve Roma mitolojisinin önemli kahramanlarını konu alan tasvirler değerlendirilir.
15. Hafta  Yunan ve Roma mitolojisinin önemli kahramanlarını konu alan tasvirler değerlendirilir.
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Ş.Can,Klasik Yunan Mitolojisi,İstanbul.1970. M.Köhlmeier, Tanrıların Masalları Mitolojinin Öyküsü, (Çev:Atilla Dirim), İstanbul.2001. C.Estin- H.Laporte, Yunan ve Roma Mitolojisi, İstanbul.2002. P.Grimal,Yunan Mitolojisi, Ankara.2008. B.Cömert, Mitoloji ve İkonografi, İstanbul.2008.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme.
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
0
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
2
16
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
2
4
8
 Sunu hazırlama
2
4
8
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
6
12
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
84
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Görsel İletişim Tasarımı alanının tarihsel, kuramsal ve uygulama açısından gerekli bilgilerini öğrenerek, bu bilgileri birbirini bütünler şekilde kullanabilme, kendi çalışmalarını bu bilgiler ışığında eleştirel bir şekilde değerlendirebilme ve konumlandırabilmek.X
2
Gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirebilmek.X
3
Uygulamalarda kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanabilmek.X
4
İki boyutlu ve hareketli görüntüleri üretme, işleme ve değerlendirme konusunda gereken bilgi ve deneyime sahip olmak.X
5
Uygun renk, leke ve kompozisyon değerlerini içeren işlevsel, estetik ve özgün görsel iletişim tasarımı elemanları oluşturabilmeX
6
Yaratıcı fikirler üretebilme ve bu fikirleri grafik, fotografik, illüstratif, üç boyutlu, hareketli ya da etkileşimli görsel ifadelere dönüştürebilmek.X
7
Farklı konuları içeren projeleri görsel iletişim tasarımı açısından değerlendirerek, özgün görsel çözümler üretebilmek.X
8
Alana ilişkin uygulama projelerinin adımlarını tasarlayabilme, süreç yönetimini sağlayabilme ve projeleri başarılı bir şekilde verili süre içerisinde tamamlayabilme disiplinini kazanmak.X
9
Alan çalışmaları için kaynaklara ulaşabilme ve kendi gelişim sürecini planlayabilmek.X
10
Alana ilişkin uygulama çalışmalarında edindiği kuramsal, teknik ve teknolojik bilgi birikimini etik ve hukuki kurallar çerçevesinde toplumsal değerlere ve kişilik haklarına duyarlı ve saygılı bir şekilde kullanabilmek.X