GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PROFESYONEL YAŞAM/GİT 413
Dersin Adı: PROFESYONEL YAŞAM
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Burcu ÇAĞLAYAN, Yrd.Doç. ŞANSAL ERDİNÇ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.sansalerdinc.com
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  sansalerdinc@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Tasarım işinde hukuki konulara hakim olmak
tasarım işinde idari konulara hakim olmak
Ajans yönetimi ve planlanması kunusunda bilgi sahibi olmak


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma ve öğrencilerin kariyer hedefleri hakkında bilgi edilinir. Öğrencilerin iş yaşamına bakışları öğrenilir.
2. Hafta  Reklamın ve yaptığımız işin etiğini biliyor muyuz? Sorumluluğumuz nerede başlıyor? Görevimiz nerede bitiyor?
3. Hafta  Görsel İletişim Tasarımı mezunu olarak hangi görevlerde bulunuruz. Tasarımcı, Reklam Yazarı, Art Director –Görev tanımları nelerdir? Ne iş yaparlar? B
4. Hafta  Ankara ajanslari ve İstanbul ajansları nasıl çalışır? Stajlarımızda neler gördük? Nerede kendimizi doğru konumlandırıyoruz?
5. Hafta  Ajans nasıl çalışır? Görevlerin birbirleriyle organik bağları nelerdir?
6. Hafta   Müşteri ilişkileri nasıl olmalıdır? Nasıl kişilerle çalışıyoruz? Onlarla ilişkilerimiz nasıl olmalıdır?
7. Hafta   Müşteri görüşmesi ve işi alma toplantısı, sınıf içinde iş hakkında briefing verilerek canlandırılır, doğru sorular sorular, doğru bilgiler nasıl elde
8. Hafta  Cv’niz nasıl olmalıdır? İş görüşmesi örnekleri canlandırılarak uygulanır.
9. Hafta   İş görüşmesinde kendimizi nasıl anlatırız? Örnek iş görüşmesi yapılmaya devam edilir.
10. Hafta   Ajans – Firma sözleşmesi örnekleri incelenir.
11. Hafta  Sözleşmenin değişkenleri hakkında ve şimdiye kadar yaptıkları / yapabilecekleri sözleşmeler hakkında soru cevap olarak çalışılır.
12. Hafta  Bitirme Projelerini nasıl savunuyorlar? Juri önünde neler söylüyorlar. Öğrencilerin sunum dosyaları, sanki jüriye çıkmış gibi canlandırılır.
13. Hafta  Öğrencilerden işin içeriğinin verildiği bir ajans sözleşmesi yapmaları istenir. (Dönem sonu ödevi)
14. Hafta  İstenilen ajans sözleşmeleri okunur ve hep beraber değerlendirilir.
15. Hafta  Tüm yıl döneminde derslerimizde neler öğrendik, değerlendirme yapılır.
16. Hafta  Final Teslimi
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
2
12
 Materyal tasarlama, uygulama
6
2
12
 Rapor hazırlama
4
2
8
 Sunu hazırlama
4
2
8
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
1
1
1
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Görsel İletişim Tasarımı alanının tarihsel, kuramsal ve uygulama açısından gerekli bilgilerini öğrenerek, bu bilgileri birbirini bütünler şekilde kullanabilme, kendi çalışmalarını bu bilgiler ışığında eleştirel bir şekilde değerlendirebilme ve konumlandırabilmek.X
2
Gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirebilmek.X
3
Uygulamalarda kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanabilmek.X
4
İki boyutlu ve hareketli görüntüleri üretme, işleme ve değerlendirme konusunda gereken bilgi ve deneyime sahip olmak.X
5
Uygun renk, leke ve kompozisyon değerlerini içeren işlevsel, estetik ve özgün görsel iletişim tasarımı elemanları oluşturabilmeX
6
Yaratıcı fikirler üretebilme ve bu fikirleri grafik, fotografik, illüstratif, üç boyutlu, hareketli ya da etkileşimli görsel ifadelere dönüştürebilmek.X
7
Farklı konuları içeren projeleri görsel iletişim tasarımı açısından değerlendirerek, özgün görsel çözümler üretebilmek.X
8
Alana ilişkin uygulama projelerinin adımlarını tasarlayabilme, süreç yönetimini sağlayabilme ve projeleri başarılı bir şekilde verili süre içerisinde tamamlayabilme disiplinini kazanmak.X
9
Alan çalışmaları için kaynaklara ulaşabilme ve kendi gelişim sürecini planlayabilmek.X
10
Alana ilişkin uygulama çalışmalarında edindiği kuramsal, teknik ve teknolojik bilgi birikimini etik ve hukuki kurallar çerçevesinde toplumsal değerlere ve kişilik haklarına duyarlı ve saygılı bir şekilde kullanabilmek.X