GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GÖRSEL ALGI PSİKOLOJİSİ/GİT 312
Dersin Adı: GÖRSEL ALGI PSİKOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Melda Öncü Yıldız
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/m.oncu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  m.oncu(at)gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Algısal organizasyonun temel ilkelerini kavrayabilme
Görsel algıyı etkileyen faktörlerin görsel üretimler için önemini kavrayabilme
Görsel bir ürünü göstergebilimsel yöntemlerle çözümleyebilme
Bir ürün oluştururken, kullanıcı ya da izleyicinin ürünü nasıl algılayacağına ilişkin yeterli kuramsal bilgi birikimine sahip olma
Ürün oluşturma süreçlerinin nasıl gerçekleştiğini kavrayabilme
Ürün oluşturma sürecinde karşılaşılan problemlerin çözümlerini, konuya ilişkin kuramsal bilgilerle ilişkilendirebilme -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Duyum ve Algı
2. Hafta  Görsel algılama ve beyin
3. Hafta  Görsel Algı – Görsel Düşünme
4. Hafta  Nesnel örgütleme türleri (Gestalt İlkeleri)
5. Hafta  Algısal Değişmezlik (Biçim değişmezliği, Renk-parlaklık değişmezliği, Boyut değişmezliği)
6. Hafta  Derinlik Algısında monoküler ve binoküler faktörler
7. Hafta  Algı eşiği ve algının sınırları
8. Hafta  Algıyı etkileyen faktörler
9. Hafta  Ara Sınav
10. Hafta  Kültürler ve renkler
11. Hafta  Görsel sanatlar ve algılama
12. Hafta  Sanat ve tasarım ürünlerinin izleyici üzerindeki psikolojik etkilerinin farklı örnekler üzerinden incelenmesi (1)
13. Hafta  Sanat ve tasarım ürünlerinin izleyici üzerindeki psikolojik etkilerinin farklı örnekler üzerinden incelenmesi (2)
14. Hafta  Algılama Yönetimi (Sadelik, Tekrar, Gerçeklik)
15. Hafta  Algılama Yönetimi (Değerler, Kültürler, Beklentiler)
16. Hafta  Yıl Sonu Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Rudolph Arnheim, Görsel Düşünme; Rudolph Arnheim, Visual Perception, The psychology of the creative eye; Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
90
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Görsel İletişim Tasarımı alanının tarihsel, kuramsal ve uygulama açısından gerekli bilgilerini öğrenerek, bu bilgileri birbirini bütünler şekilde kullanabilme, kendi çalışmalarını bu bilgiler ışığında eleştirel bir şekilde değerlendirebilme ve konumlandırabilmek.X
2
Gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirebilmek.X
3
Uygulamalarda kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanabilmek.X
4
İki boyutlu ve hareketli görüntüleri üretme, işleme ve değerlendirme konusunda gereken bilgi ve deneyime sahip olmak.X
5
Uygun renk, leke ve kompozisyon değerlerini içeren işlevsel, estetik ve özgün görsel iletişim tasarımı elemanları oluşturabilmeX
6
Yaratıcı fikirler üretebilme ve bu fikirleri grafik, fotografik, illüstratif, üç boyutlu, hareketli ya da etkileşimli görsel ifadelere dönüştürebilmek.X
7
Farklı konuları içeren projeleri görsel iletişim tasarımı açısından değerlendirerek, özgün görsel çözümler üretebilmek.X
8
Alana ilişkin uygulama projelerinin adımlarını tasarlayabilme, süreç yönetimini sağlayabilme ve projeleri başarılı bir şekilde verili süre içerisinde tamamlayabilme disiplinini kazanmak.X
9
Alan çalışmaları için kaynaklara ulaşabilme ve kendi gelişim sürecini planlayabilmek.X
10
Alana ilişkin uygulama çalışmalarında edindiği kuramsal, teknik ve teknolojik bilgi birikimini etik ve hukuki kurallar çerçevesinde toplumsal değerlere ve kişilik haklarına duyarlı ve saygılı bir şekilde kullanabilmek.X