GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DİJİTAL TASARIM II/GİT 306
Dersin Adı: DİJİTAL TASARIM II
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Barış Konor
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/bariskonor
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bariskonor@gazi.edu.tr, bariskonor@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Film senaryosu yazabilmek
Kamera ve fotoğraf makinesiyle çekim yapabilmek.
Çekilen görüntüleri kurgulayabilmek.
Kurgu sırasında görsel efekt verebilmek (yaratabilmek)
Kısa film çekebilmek.
-
-
-
-
-
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Dijital Tasarım 1 dersini almış olmak önkoşuldur.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Geçmiş dönem derslerinin hızlı tekrarı
2. Hafta  Filmin anlatım gücü
3. Hafta  Filmin anlatım gücü
4. Hafta  Senaryo yazımı
5. Hafta  Senaryo yazımı
6. Hafta  Kamera ile anlatım
7. Hafta  Kamera ile anlatım
8. Hafta  Vize Sınavları
9. Hafta  Dijital Kurgu ( Edius )
10. Hafta  Dijital Kurgu ( Adobe Premiere )
11. Hafta  Efekt Tasarımı ( Adobe After Effects )
12. Hafta  Kısa Film Yapımı
13. Hafta  Kısa Film Yapımı
14. Hafta  Kısa Film Yapımı
15. Hafta  Kısa Film Yapımı
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Sinema ve TVde Görüntü Kurgusu çev: Semir Aslanyürek / Aleksey G. Sokolov Sinemada diyalektik kurgu, İstanbul: Beykent Üniversitesi, 2008 / Asiltürk, Cengis T. *Sinemanın Beş Temel Ögesi,çev.Hakan Gürses, Ankara: İmge Kitapevi Yayınları, 2002 / Joseph V. Mascelli, Bir Film Nasıl Okunur? Sinema Dili, Tarihi ve Kuramı, çev. Ertan Yılmaz. İstanbul: Oğlak Yayınları, 2001./ James Monaco,
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
5
1
5
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
2
16
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Görsel İletişim Tasarımı alanının tarihsel, kuramsal ve uygulama açısından gerekli bilgilerini öğrenerek, bu bilgileri birbirini bütünler şekilde kullanabilme, kendi çalışmalarını bu bilgiler ışığında eleştirel bir şekilde değerlendirebilme ve konumlandırabilmek.X
2
Gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirebilmek.X
3
Uygulamalarda kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanabilmek.X
4
İki boyutlu ve hareketli görüntüleri üretme, işleme ve değerlendirme konusunda gereken bilgi ve deneyime sahip olmak.X
5
Uygun renk, leke ve kompozisyon değerlerini içeren işlevsel, estetik ve özgün görsel iletişim tasarımı elemanları oluşturabilmeX
6
Yaratıcı fikirler üretebilme ve bu fikirleri grafik, fotografik, illüstratif, üç boyutlu, hareketli ya da etkileşimli görsel ifadelere dönüştürebilmek.X
7
Farklı konuları içeren projeleri görsel iletişim tasarımı açısından değerlendirerek, özgün görsel çözümler üretebilmek.X
8
Alana ilişkin uygulama projelerinin adımlarını tasarlayabilme, süreç yönetimini sağlayabilme ve projeleri başarılı bir şekilde verili süre içerisinde tamamlayabilme disiplinini kazanmak.X
9
Alan çalışmaları için kaynaklara ulaşabilme ve kendi gelişim sürecini planlayabilmek.X
10
Alana ilişkin uygulama çalışmalarında edindiği kuramsal, teknik ve teknolojik bilgi birikimini etik ve hukuki kurallar çerçevesinde toplumsal değerlere ve kişilik haklarına duyarlı ve saygılı bir şekilde kullanabilmek.X