GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GÖRSEL ALGININ TEMELLERİ/GİT 311
Dersin Adı: GÖRSEL ALGININ TEMELLERİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Okt. Dilek Evirgen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/dilekevirgen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  dilekevirgen@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Görsel algının temel özelliklerini kavrayabilmek
Işık, biçim, yüzey, renk, boşluk, perspektif, hareket gibi temel elemanların görsel algılama sürecindeki etkilerini görsel örnekler üzerinden değerlen
Işık, biçim, yüzey, boşluk, perspektif, hareket gibi temel algı elemanlarının doğasını kavrayabilmek,
Işık, biçim, yüzey, katman, boşluk, perspektif, hareket gibi temel elemanlarının görsel tasarım sürecindeki rollerini analiz edebilmek,
Temel algı elemanlarının farklı sanat dallarında görsel tasarım ve üretim sürecindeki rolünü kavrayabilmek,
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler: Görsel Algı Psikolojisi - GİT 312
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Duyum ve algı süreçlerinin tanımlanması Görsel algının özellikleri ve öneminin kavranması
2. Hafta  Görsel algılama sürecinin ardındaki fizyolojik ve kültürel süreçlerin incelenmesi
3. Hafta  Temel görsel algı ögelerinin tanımlanması : Işık-Renk-Biçim
4. Hafta  Temel görsel algı ögelerinin tanımlanması:Doku-Yüzey- Katman
5. Hafta  Temel görsel algı ögelerinin tanımlanması:Perspektif/Derinlik
6. Hafta  Temel görsel algı ögelerinin tanımlanması: Hareket
7. Hafta  Görsel algıda yanılsama olgusunu değerlendirmek, yanılsama-öznellik-tasarım ilişkisini yorumlamak
8. Hafta  Görsel sanat dallarında görsel algı elemanlarının kullanılması ve anlamlandırılması: Resim ve Hacim sanatları
9. Hafta  Ara Sınav
10. Hafta  Görsel sanat dallarında görsel algı elemanlarının kullanılması ve anlamlandırılması: Grafik Sanatları
11. Hafta  Görsel sanat dallarında görsel algı elemanlarının kullanılması ve anlamlandırılması: Fotoğraf Sanatı
12. Hafta  Görsel sanat dallarında görsel algı elemanlarının kullanılması ve anlamlandırılması: Sinema Sanatı
13. Hafta  Görsel sanat dallarında görsel algı elemanlarının kullanılması ve anlamlandırılması: Sinema Sanatı
14. Hafta  Görsel sanat dallarında görsel algı elemanlarının kullanılması ve anlamlandırılması: Reklam
15. Hafta  Görsel sanat dallarında görsel algı elemanlarının kullanılması ve anlamlandırılması: Reklam
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1-Rudolf Arnheim, Görsel Düşünme, Metis Yayınları, İstanbul, 2012 2-Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2014 3-Aydın Genç, Aydın Sipahioğlu, Görsel Algılama- Sanatta Yaratıcı Süreç, Sergi Yayınları, İzmir, 1990 4- John Berger, Görme Biçimleri, Metis Yayınları, İstanbul, 2014 5- Levent Kılıç, Görüntü Estetiği, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1994
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
1
3
3
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Görsel İletişim Tasarımı alanının tarihsel, kuramsal ve uygulama açısından gerekli bilgilerini öğrenerek, bu bilgileri birbirini bütünler şekilde kullanabilme, kendi çalışmalarını bu bilgiler ışığında eleştirel bir şekilde değerlendirebilme ve konumlandırabilmek.X
2
Gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirebilmek.X
3
Uygulamalarda kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanabilmek.X
4
İki boyutlu ve hareketli görüntüleri üretme, işleme ve değerlendirme konusunda gereken bilgi ve deneyime sahip olmak.X
5
Uygun renk, leke ve kompozisyon değerlerini içeren işlevsel, estetik ve özgün görsel iletişim tasarımı elemanları oluşturabilmeX
6
Yaratıcı fikirler üretebilme ve bu fikirleri grafik, fotografik, illüstratif, üç boyutlu, hareketli ya da etkileşimli görsel ifadelere dönüştürebilmek.X
7
Farklı konuları içeren projeleri görsel iletişim tasarımı açısından değerlendirerek, özgün görsel çözümler üretebilmek.X
8
Alana ilişkin uygulama projelerinin adımlarını tasarlayabilme, süreç yönetimini sağlayabilme ve projeleri başarılı bir şekilde verili süre içerisinde tamamlayabilme disiplinini kazanmak.X
9
Alan çalışmaları için kaynaklara ulaşabilme ve kendi gelişim sürecini planlayabilmek.X
10
Alana ilişkin uygulama çalışmalarında edindiği kuramsal, teknik ve teknolojik bilgi birikimini etik ve hukuki kurallar çerçevesinde toplumsal değerlere ve kişilik haklarına duyarlı ve saygılı bir şekilde kullanabilmek.X