GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GRAF TEORİSİ (TEK. SEÇ.)/BM358
Dersin Adı: GRAF TEORİSİ (TEK. SEÇ.)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Kesikli optimizasyonda graf kullanımı ve graflarla modelleme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sınıf ortamında yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Graf tanımı, tarihçesi, teorik ve pratik uygulama alanları. Temel graf tanımları
2. Hafta  Algoritmalar: temel tanımlar, algoritma karmaşıklığı, yalancı kodlar
3. Hafta  Grafların bilgisayar ortamında temsil ediliş biçimleri. Düğüm-ark bitişiklik ve düğüm-ark ilişki matrisleri
4. Hafta  Ağaçlar: temel tanımlar. Ağaç türleri
5. Hafta  Yayılan ağaçlar: Kruskal ve Prim algoritmaları
6. Hafta  Yol, Tur ve Devreler: Euler Turu ve ilgili problemler
7. Hafta  Yol, Tur ve Devreler: Hamiltonian Turu ve ilgili problemler
8. Hafta  Maksimum akış problemleri I: çevrimsiz şebekeler
9. Hafta  Maksimum akış problemleri II: tek yönlü şebekeler
10. Hafta  En kısa yol problemleri
11. Hafta  Planar graflar ve graf renklendirme
12. Hafta  Taşıma,aktarma, atama ve eşletirme problemleri
13. Hafta  Bağlantılılık ve uzaklık
14. Hafta  Faaliyet grafları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
45
 Ödev
3
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
4
20
 Materyal tasarlama, uygulama
5
3
15
 Rapor hazırlama
2
4
8
 Sunu hazırlama
2
3
6
 Sunum
2
3
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
15
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
18
18
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisiX
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı, yazılımı, algoritmayı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla güncel tasarım yöntemlerini uygulama becerisiX
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme, geliştirme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve uygulamalarını etkin bir şekilde kullanma becerisiX
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği alanındaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisiX
6
Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilme becerisiX
7
Etkin rapor hazırlama, raporları değerlendirme ve yorumlama, tasarım ve üretim raporları düzenleme becerisiX
8
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin sunum yapma, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisiX
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisiX
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisiX
11
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma ve uygulama becerisiX
12
Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında bilgi ve farkındalığa sahip olma
13
Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini bilerek çağın sorunlarına toplumsal ve evrensel çözüm üretebilme becerisiX
14
Mühendislik çözümlerinin hukuki sonuçları konusunda farkındalık sahibi olma
15
Yazılım geliştirme süreçleri ve dokümantasyon kuralları hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi
16
Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma
17
İş sağlığı ve güvenliği ile bilgi güvenliği ve mahremiyeti konularında farkındalık sahibi olma
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Mehmet Atak)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://w3.gazi.edu.tr/~matak)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (matak@gazi.edu.tr)