GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MÜHENDİSLİK PROJESİ/BM315
Dersin Adı: MÜHENDİSLİK PROJESİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Kendi alanı dışındaki mühendislik disiplinleri hakkında bilgi sahibi olur ve bu alanlardaki öğrencilerle ortak çalışma yürütebilir.
Bir ihtiyaçtan yola çıkarak tasarım problemi tanımlayabilir ve bu problemin çözümüne yönelik seçenekler üretebilir, üretilen seçenekleri değerlendirer
Belirlenen çözümün gerçekleştirilebilmesi için zaman, bütçe ve insan kaynağı planlaması yapabilir.
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olurlar.
Tasarım projesi raporu yazabilir ve tasarımlarını topluluk önünde savunabilirler.
Ülkemizde verilen teşvikleri bilir ve gerekirse bunlardan faydalanır.
Fikri ve sınai hakları bilir ve fikirlerini korur.
Ortak çalışma kültürünü bilir ve uygular.
İnovasyon ve teknolojinin önemini bilir ve bunu hayatına aktarır.
Etik değerlere saygı duyar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sınıf ortamında yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Mühendis kimdir? Ne iş yapar? Mühendislik etiği nedir: Etik karar matrisi
2. Hafta  Mühendislerin kullandıkları temel kavram ve araçlar: birim sistemleri, enerji, mühendislik ekonomisi vb.
3. Hafta  Bilgisayar Mühendisliği ve etkileşimde olunan diğer bilim dalları ile ilgili temel kavramlar
4. Hafta  Veri bilimi, Yapay Zeka, IoT, Kuantum Hesaplama, Sanayii 4.0 ile ilgili temel kavramlar
5. Hafta  Veri bilimi, Büyük veri analitiği, mahremiyeti ve güvenliği, Yapay Zeka, IoT, Kuantum Hesaplama, Sanayii 4.0 ile ilgili temel kavramlar
6. Hafta  Mühendislik tasarımına giriş. Tasarım süreci hakkında bilgi. Örnek takım çalışması uygulaması.
7. Hafta  Tasarım ekiplerinin çalışma ilkeleri. Zaman planlaması için yöntemler. Takım değerlendirmesi ve risk değerlendirmesi.
8. Hafta  Tasarım probleminin tanımlanması: İhtiyaç analizi ve tasarım gereksinimlerinin tanımlanması. Problemin açıklığa kavuşturulması.
9. Hafta  Ayrıntılı tasarım. Üretim ve test planı. Performans değerlendirme. Tasarım raporu ve sunum süreçleri.
10. Hafta  Ülkemizde verilen teşvikler, Fikri ve sınai haklar
11. Hafta  İnovasyon, Teknoloji, Yatırım, Destek
12. Hafta  Çevre ve Toplum Dostu Mühendislik
13. Hafta  Takım Çalışması
14. Hafta  Takım Çalışması
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
4
10
 Uygulama
1
10
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
1
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
1
4
 Materyal tasarlama, uygulama
2
2
4
 Rapor hazırlama
3
1
3
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
55
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı, yazılımı, algoritmayı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla güncel tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme, geliştirme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve uygulamalarını etkin bir şekilde kullanma becerisiX
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği alanındaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisiX
6
Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilme becerisiX
7
Etkin rapor hazırlama, raporları değerlendirme ve yorumlama, tasarım ve üretim raporları düzenleme becerisiX
8
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin sunum yapma, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisiX
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisiX
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisiX
11
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma ve uygulama becerisiX
12
Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında bilgi ve farkındalığa sahip olmaX
13
Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini bilerek çağın sorunlarına toplumsal ve evrensel çözüm üretebilme becerisi
14
Mühendislik çözümlerinin hukuki sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmaX
15
Yazılım geliştirme süreçleri ve dokümantasyon kuralları hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisiX
16
Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma
17
İş sağlığı ve güvenliği ile bilgi güvenliği ve mahremiyeti konularında farkındalık sahibi olma
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Bölüm Başkanlığı)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (mf-bm.gazi.edu.tr)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (bmbb@gazi.edu.tr)