GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KALİTE KONTROL/MM462
Dersin Adı: KALİTE KONTROL
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Toplam kalite yönetimi, kalite planlaması ve kontrolü ile ilgili temel kavram ve yöntemleri anlar
Bir ürün yada hizmetin yaşam döngüsündeki kalite planlama ve kontrol aktivitelerinin temel kavram ve yöntemlerini anlar
Altı sigma, yalın altı sigma, altı sigma için tasarım ve diğer kalite planlama ve kontrol yaklaşımları arasındaki farklılıkları anlar.
İstatistiksel işlem kontrolü, işlem kabiliyeti analizi, gösterge kabiliyeti analizi için en uygun aracı / yöntemi seçip bunların kullanımını doğrulaya
Müşterinin sesini kullanan ve onu kalite özelliklerine uygulayan ve ürünün geliştirme aşamalarında kalitenin nasıl kontrol edilebileceğini tanımlayan
Ürün/süreç tasarımlarını geliştirmek için istatistiksel deneyler tasarlar.
Proses izleme, proses kabiliyeti teşhisi, gösterge kabiliyeti teşhisi, parti seçimi ve ürün / işlem tasarımı gibi kalite kontrol faaliyetleri için ver
Kararlılık, yetenek, ortalama, değişkenlik, sağlamlık için toplanan verileri analiz eder, sonuçlara göre kalite geliştirme kararını verir ve sonuçları
Kalite verilerinin analizini ve kalite planlama ve kontrol kararlarını desteklemek için MS Excel ve Minitab gibi istatistiksel yazılımları etkin bir ş

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Sözleşme, spesifikasyon, standart, kalite, kalite kontrol vb. temel kavramlar
2. Hafta  Kalite kontrolün amaç, kapsam ve yararları
3. Hafta  Kalite kontrol teknikleri, tahribatlı ve tahribatsız muayeneler
4. Hafta  İstatistiksel kalite kontrolü
5. Hafta  İstatistiksel kalite kontrolle ilgili kavramlar
6. Hafta  Frekans dağılımı, olasılık, X-R ve X-S kontrol grafikleri
7. Hafta  Frekans dağılımı, olasılık, X-R ve X-S kontrol grafikleri
8. Hafta  Üretim süreci verimliliği, P ve C Grafikleri
9. Hafta  Kabul örneklemesi ve örnek büyüklüğü
10. Hafta  Tolerans, ölçme ve üretim
11. Hafta  Ürün güvenilirliği
12. Hafta  Kalite kontrol maliyetleri
13. Hafta  Kalite kontrolün organizasyonu ve yönetimi
14. Hafta  Kalite güvence sistemi ve ISO 9000 standartlar dizisi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
4
8
 Sunu hazırlama
2
4
8
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Mustafa YURDAKUL)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/yurdakul)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (yurdakul@gazi.edu.tr)