GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
AKUSTİK VE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ/MM456
Dersin Adı: AKUSTİK VE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Akustik ve gürültünün temel özelliklerinin anlaşılması.
Fiziki sistemlerde kaçınılmaz olarak oluşan gürültünün sebeblerini ve gürültüyü anlamak ve analiz etmek için geliştirilmiş olan teknikleri öğrenilmes
Gürültünün olumsuz etkilerini ve bu etkilerden kurtulmak için alınması gereken tedbirleri öğrenmek.
Gürültü seviyesini azaltmak ve gürültüyü kontrol altına almayı öğrenmek.
Gürültünün çevresel etkileri konusunda bir bilinç oluşturmak.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  GİRİŞ: Akustiğin kısa tanımı, akustik çalışmaların önemi, akustiğin temel prensipleri, akustik alan değişkenleri ve dalga denklemi, düzlemsel ve uzay
2. Hafta  TEMEL ÖZELLİKLER: Birimler, spektra, dalga, ses basınç değişimlerinin toplanması, duyma, kulağın çalışması, ses basınç seviyesine cevap, maskeleme,
3. Hafta  GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ: Mikrofonlar, ağırlık ağları, ses basınç seviyesi ölçerler, ses basınç seviyesi ölçerlerin sınıflandırılması, kalibrasyon, ses ölçümü,
4. Hafta  AKUSTİK DÜZLEMSEL DALGALAR: Akışkanların elastik davranışları, düzlemsel dalga denklemi, düzlemsel dalga denkleminin harmonik çözümü, düzlemsel dalga
5. Hafta  AKUSTİK DÜZLEMSEL DALGALAR: Akustik yoğunluk, özgül akustik empedans, akustik standartlar ve referans değerleri, desibel cetveli
6. Hafta  AKUSTİK İLETİM: Ortamdaki değişim, bir ortamdan diğer ortama iletim: normal durum, bir katı yüzeyinde yansıma: normal durum, durağan dalgalar.
7. Hafta  AKUSTİK İLETİM: Üç ortam boyunca iletim: normal durum, katı duvar malzemeleri için akustik iletim kayıpları.
8. Hafta  ARASINAV
9. Hafta  EĞİK YÜZEYDE İLETİM: Bir ortamdan diğer ortama iletim: eğik durum, bir katı yüzeyinde yansıma: eğik durum, küresel akustik dalgalara giriş
10. Hafta  GÜRÜLTÜ AZALTIMI: Duvarlarda ses azaltımı, değişen duvar bileşenleri için toplam ses yutumunun bulunması, örnek çalışma.
11. Hafta  GÜRÜLTÜ AZALTIMI: Gürültü kaynağının örtülmesi ile ses azaltımı, bariyerler, boruların örtülmesi, örnek uygulama çalışması.
12. Hafta  ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ: Çevresel ulaşım gürültüsünün (karayolu, demiryolu ve havayolu gürültülerinin) hesaplanması ve geleceğe dönük belirlenmesi, kara kul
13. Hafta  GÜRÜLTÜ KONTROL MÜHENDİSLİĞİ: Endüstri uygulamalarında karşılaşılabilecek problemlerle ilgili örnekler.
14. Hafta  Gürültü ile ilgili kanun ve yönetmelikler
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
4
2
8
 Rapor hazırlama
4
2
8
 Sunu hazırlama
2
3
6
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
8
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
119
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Nizami AKTÜRK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (nakturk@gazi.edu.tr)