GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PLANT LAYOUT/ME412
Dersin Adı: PLANT LAYOUT
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Ders sonunda öğrencinin fabrika kurulumunun farklı ürünler için nasıl yapılacağını anlamış olması
Ürün tasarım ve pazar araştırmasından başlayarak komple bir tesis için gerekli tüm sistemleri oluşturabilmesi
Kurulacak tesis için fizibilite raporunu oluşturabilmesi.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  GİRİŞ: Fabrika kurulumu ve aşamaları, seçim tanımı, seçim örnekleri (proses seçimi, makine seçimi, yerleşim seçimi), ürünün seçimlerdeki önemi.
2. Hafta  ÜRÜNÜ ÜRETMEK İÇİN PROSES SEÇİMİ: İmal Usullerinin karşılaştırılmalı açıklanması, proses seçim matrisleri ve akış şemaları, maliyetin proses seçiminde
3. Hafta  ÜRÜNÜ ÜRETMEK İÇİN PROSES SEÇİMİ: İmal Usullerinin karşılaştırılmalı açıklanması, proses seçim matrisleri ve akış şemaları, maliyetin proses seçiminde
4. Hafta  ÜRÜNÜ ÜRETMEK İÇİN MAKİNA SEÇİMİ: Proses seçiminin ardından fabrika içinde üretimde kullanılan makinaların seçilmesi. Çok kriterli seçim yaklaşımları
5. Hafta  ÜRÜNÜ ÜRETMEK İÇİN MAKİNA SEÇİMİ: Proses seçiminin ardından fabrika içinde üretimde kullanılan makinaların seçilmesi. Çok kriterli seçim yaklaşımları
6. Hafta  MALZEME TAŞIMA: Malzeme taşımadaki hedefler, malzeme taşımanın 20 prensibi, Malzeme taşımada problem çözme prosedürü, malzeme taşıma kontrol listesi,
7. Hafta  MALZEME TAŞIMA EKİPMANLARININ SEÇİMİ: AS/RS Sistemleri , Konveyörler, Otomatik Klavuzlu Araç Sistemleri, Çekiciler, Krenler.
8. Hafta  YERLEŞİM PLANI OLUŞTURULMASI: Fonksiyonel yerleşim, hat yerleşim, proje yerleşim, her bir yerleşim türünün avantaj ve dezavantajları.
9. Hafta  FONKSİYONEL YERLEŞİMDE İLK YERLEŞİMİN BELİRLENMESİ VE İYİLEŞTİRME: Faaliyet ilişkileri şeması, Boyutlandırılmamış blok diagramı, Akış analizi
10. Hafta  ESNEK İMALAT SİSTEMLERİ (FMS) VE HÜCRESEL YERLEŞİM TİPLERİ: FMS&8217;in bileşenleri: İşleme Merkezleri, Robotlar, FMS&8217;de kullanılan yerleştirme
11. Hafta  FABRİKA KURULUMUNDA DİĞER KRİTİK DURUMLAR: Aparatların ve takımlarının seçimi, makina sayılarının ve kapasite hesaplanması, fabrikanın teknoloji seviy
12. Hafta  FABRİKA KURULUMUNDA DİĞER KRİTİK DURUMLAR: Aparatların ve takımlarının seçimi, makina sayılarının ve kapasite hesaplanması, fabrikanın teknoloji seviy
13. Hafta  FİNANSAL ANALİZ: Fabrika kurulumu için gerekli tüm maliyetlerin belirlenmesi: amortisman, işletme sermayesi, enflasyon, vergi, borç alma, ilk yatırım
14. Hafta  FİNANSAL ANALİZ: Fabrika kurulumu için gerekli tüm maliyetlerin belirlenmesi: amortisman, işletme sermayesi, enflasyon, vergi, borç alma, ilk yatırım
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
5
3
15
 Sunu hazırlama
1
5
5
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
6
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ( Prof. Dr. Mustafa YURDAKUL)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ( https://websitem.gazi.edu.tr/site/yurdakul)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (yurdakul@gazi.edu.tr)