GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
STATİK/MM201
Dersin Adı: STATİK
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Mekanik sistem tasarımlarında Serbest Cisim Diyagramlarının çizimi ve kuvvet analizlerinin yapılabilme yeteneğinin kazandırılması.
Kuvvet analizi yapabilmek için eşdeğer kuvvet sistemi kavramının kazandırılması.
Mukavemet problemlerinin çözümü için iç kuvvet analizlerinin yapılabilme yeteneğinin kazandırılması.
Düzlemsel kuvvetler etkisindeki rijid cisimlere uygulanan mühendislik mekaniğinin teori ve uygulamasının öğrenilmesi.
Üç boyutlu kuvvet sistemi etkisindeki cisimlere uygulanan mühendislik mekaniğinin teori ve uygulamasının öğrenilmesi.
Mukavemet problemlerinin çözümü için kesitlerin geometrik özelliklerinin hesaplanabilmesi yeteneğinin kazandırılması.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  GENEL PRENSİPLER: temel kavramlar, birim sistemleri.
2. Hafta  KUVVET VEKTÖRLERİ: vektör işlemleri, kartezyen vektörleri, kartezyen vektörlerinin toplanması. bir çizgi boyunca kuvvet vektörleri
3. Hafta  BİR PARTİKÜLÜN DENGESİ: bir partikülün dengesi şartı, serbest cisim diyagramı.
4. Hafta  BİR PARTİKÜLÜN DENGESİ: düzlemsel kuvvet sistemleri, üç boyutlu kuvvet sistemi.
5. Hafta  KUVVET SİSTEM BİLEŞKELERİ: vektörel çarpım, bir kuvvetin momenti, bir kuvvetin bir eksene göre momenti.
6. Hafta  KUVVET SİSTEM BİLEŞKELERİ: kuvvet çifti momenti, kuvvet ve kuvvet çifti sisteminin indirgenmesi.
7. Hafta  RİJİD CİSMİN DENGESİ: iki ve üç boyutlu kuvvet sisteminde denge denklemleri, iki ve üç kuvvet taşıyan elemanlar.
8. Hafta  TAŞIYICI SİSTEM ANALİZİ: basit kafes-kiriş sistemleri.
9. Hafta  TAŞIYICI SİSTEM ANALİZİ: çerçeveler ve makinalar.
10. Hafta  İÇ KUVVETLER: yapı elemanlarında iç kuvvetler.
11. Hafta  İÇ KUVVETLER: kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları.
12. Hafta  SÜRTÜNME: kuru sürtünmenin özellikleri, kuru sürtünme ile ilgili problemler.
13. Hafta  AĞIRLIK MERKEZİ VE SENTROİD: ağırlık merkezi, cisim için kütle merkezi ve sentroid, kompozit cisimler.
14. Hafta  ATALET MOMENTLERİ: alan ve kütle atalet momentleri, paralel eksen teoremi, çarpım atalet momenti.
15. Hafta  Final
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
6
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
11
2
22
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
11
2
22
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
5
4
20
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Mehmet Arif ADLI , Doç.Dr.Tunç APATAY , Dr.Öğr.Üyesi Osman Selim TÜRKBAŞ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/site/arif.adli , websitem.gazi.edu.tr/site/tapatay , websitem.gazi.edu.tr/site/turkbas)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (arif.adli@gazi.edu.tr , tapatay@gazi.edu.tr , turkbas@gazi.edu.tr)