GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MANUFACTURING SYSTEMS/ME418
Dersin Adı: MANUFACTURING SYSTEMS
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
   İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Farklı imalat sistemlerinin tanımlarını ve birbirlerinden farklılıklarını anlamış olmak
Seri üretim hatları, esnek imalat hücreleri, hücresel imalat gibi farklı imalat sistemlerinde kullanılan modelleri ve yaklaşımları kavramış olmak
İmalat sistemlerinde performans analizleri yapabilmek
İmalat sistemlerinde kullanılan destek sistemleri (kalite, üretim planlama ve kontrolü vd.) kavramış olmak.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sınıfta yüz yüze anlatılır.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Giriş: Terminoloji, ve Tanımlar (Otomasyon, İmalat Prosesleri, Çeşit-Miktar Grafiği, Yerleşim Planlaması, İmalat Sistem Tipi Belirlenmesi)
2. Hafta  Detroit Tipi Otomasyon: Tanımlar, Hatlar ve yapıları, Taşıma Mekanizmaları
3. Hafta  Detroit Tipi Otomasyon: Tanımlar, Hatlar ve yapıları, Taşıma Mekanizmaları
4. Hafta  Otomatik Seri Üretim Hatlarının Analizi: Performans Analizi, Bufferlar ve Analizleri.
5. Hafta  Otomatik Seri Üretim Hatlarının Analizi: Performans Analizi, Bufferlar ve Analizleri.
6. Hafta  CNC tezgahların Numeric Kontrolü: CNC tezgahlar, NC Programlama
7. Hafta  Grup Teknoloji ve Hücresel İmalat (GT): Parça Gruplandırması ve Kodlama, Üretim Akış Analizleri (PFA), hücresel İmalat Oluşturma, Diğer kavramlar
8. Hafta  Grup Teknoloji ve Hücresel İmalat (GT): Parça Gruplandırması ve Kodlama, Üretim Akış Analizleri (PFA), hücresel İmalat Oluşturma, Diğer kavramlar
9. Hafta  Grup Teknoloji ve Hücresel İmalat (GT): Parça Gruplandırması ve Kodlama, Üretim Akış Analizleri (PFA), hücresel İmalat Oluşturma, Diğer kavramlar
10. Hafta  Esnek Üretim Sistemleri (FMS): Kısımları, Kontrolü, PLC ile Programlama, Darboğaz Analizi
11. Hafta  Esnek Üretim Sistemleri (FMS): Kısımları, Kontrolü, PLC ile Programlama, Darboğaz Analizi
12. Hafta  İmalat Sistemlerinde Planlama: Malzeme Gereksinim Planlaması (MRP)
13. Hafta  Kalite Kontrol: Kalite Kontrol Grafik Tipleri ve Oluşturulması
14. Hafta  Kalite Kontrol: Kalite Kontrol Grafik Tipleri ve Oluşturulması
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
3
15
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
8
2
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
2
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
4
16
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
5
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
6
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
120
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ( Prof. Dr. Mustafa YURDAKUL)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/yurdakul)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ( yurdakul@gazi.edu.tr)