GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SYSTEM DYNAMICS/ME426
Dersin Adı: SYSTEM DYNAMICS
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce.
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenciler fiziksel sistem bileşenlerini modelleyebilecektir ve fiziksel sistemleri lineer grafiklerle modelleyebilecektir.
Öğrenciler dinamik sistemlerin durum modellerini sistem grafiğinden elde edebilecektir.
Öğrenciler nonlineer sistemleri lineerleştirebileceklerdir.
Öğrenciler sistemlerin transfer fonksiyonlarını ve zaman ve frekans cevaplarını elde edebileceklerdir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Sistem kavramı. Sistem dinamiğine giriş ve tanımlar. Fiziksel sistemlerin modellenmesi. Kümesel parametre modelleri. Değişken tipleri.
2. Hafta  Güç ve enerji. Enerji kapıları. Bir kapılı elemanlar. A-tipi, T-tipi, D-tipi elemanlar ve kaynak elemanları.
3. Hafta  Fiziksel sistemlerde karşılaşılan bir kapılı elemanlar.
4. Hafta  Sistem elemanlarının lineer grafikle gösterimi. Bir kapılı elemanlardan oluşan sistemler için yönlendirilmiş sistem grafiği. Temel denklemlerin sistem grafiğinden elde edilmesi.
5. Hafta  Bir kapılı elemanlardan oluşan bazı örnek sistemler için dinamik denklemlerin elde edilmesi.
6. Hafta  Modellemede uyumsuzluklar ve bağımlı elemanlar. Saf olmayan elemanlar.
7. Hafta  İki kapılı elemanlar. Bir ve iki kapılı elemanlardan oluşan sistemlerin yönlendirilmiş sistem grafikleri ve dinamik denklemleri.
8. Hafta  Bir ve iki kapılı elemanlardan oluşan sistemlerin dinamik denklemlerine örnekler.
9. Hafta  Durum değişkenleri ve durum denklemleri. Bir kapılı elemanlardan oluşan sistemlerde durum değişkenlerinin lineer grafikten belirlenmesi ve durum denklemlerinin eldesi.
10. Hafta  Ara Sınav.
11. Hafta  Bir ve iki kapılı elemanlardan oluşan sistemlerde durum değişkenlerinin belirlenmesi ve durum denklemlerinin eldesi.
12. Hafta  Nonlineer sistemlerin lineerleştirilmesi. Durağan ve durağan olmayan çalışma noktaları etrafında lineerleştirme.
13. Hafta  Laplace transformları. Transfer fonksiyonu. Karakteristik denklem. Sıfırlar ve kutuplar. Test girişi çeşitleri ve zaman cevabı.
14. Hafta  Sistemlerin impuls, basamak ve rampa girişlere cevabı. Birinci mertebe sistemlerin basamak ve rampa cevapları. İkinci mertebe sistemlerin basamak cevapları.
15. Hafta  Sistemlerin sinüsoidal girişlere cevabı. Frekans cevabı, genlik oranı, faz kayması. Frekans cevabını grafiklerle gösterilmesi.
16. Hafta  Yıl Sonu Sınavı.
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
4
20
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
9
1
9
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
1
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
126
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Mehmet EROĞLU , Prof. Dr. Metin U SALAMCI , Doç. Dr. Sinan KILIÇASLAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/meroglu , https://websitem.gazi.edu.tr/site/msalamci , https://websitem.gazi.edu.tr/site/skilicaslan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (meroglu@gazi.edu.tr , msalamci@gazi.edu.tr , skilicaslan@gazi.edu.tr)