GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
CONTROL SYSTEMS/ME308
Dersin Adı: CONTROL SYSTEMS
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenciler matematik modeli ve bir kontrol sisteminin, blok diyagramını ve transfer fonksiyonunu elde edebilecektir ve kontrol sisteminin fonksiyonel
Öğrenciler zaman cevabı şartları olan doğruluk, göreceli kararlılık ve cevap hızını kullanarak düşük mertebe sistemlerin kontrol parametrelerini belir
Öğrenciler bir kontrol sisteminin parametreleri ve karalılığı arasındaki ilişkiyi belirleyebilecektir.
Öğrenciler bir kontrol sistemini köklerin yer eğrileri ve frekans cevabı metodlarını kullanarak analiz edebilecek ve tasarlayabilecektir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Kontrol sistemlerine giriş ve tanımlar. Açık çevrimli ve kapalı çevrimli sistemler. Transfer fonksiyonları.
2. Hafta  Mekanik, elektrik, akışkan ve ısıl sistemlerin matematiksel modellenmesi.
3. Hafta  Mekanik, elektrik, akışkan ve ısıl sistemlerin matematiksel modellenmesi.
4. Hafta  Birden fazla giriş çıkışlı sistemler için transfer fonksiyonları. Ardışık sistemlerinin transfer fonksiyonları. Blok diyagramları. Temel denklemlerden
5. Hafta  Geri beslemeli kontrol sistemlerinin yapısı. Kontrol sisteminden istenen özellikler. Kontrol sistemlerinin parametre değişimlerine duyarlığı.
6. Hafta  Kontrol organları ve kontrol kanunları. Oransal (P), integral (I), türevsel (D) kontrol işlemleri. P, I, P+D, P+I ve P+I+D kontrol.
7. Hafta  İki konumlu kontrol ve uygulamaları. Kontrol Sistemlerinin Servo ve Regülatör karakteristikleri. Değişik kontrol tiplerinin uygulanmasına örnekler. De
8. Hafta  1. ve 2. mertebe sistemlerin geçici cevabının tekrarı. Geçici cevabı tanımlayan parametreler ve 2. mertebe sistemlerin analiz ve tasarımında kullanılm
9. Hafta  Kontrol sistemlerinin kararlılığı. Kararlılık ve sistem kutupları. Routh-Hurwitz kararlılık kriteri. Routh-Hurwitz kararlılık kriterinin uygulanmasınd
10. Hafta  Ara Sınav.
11. Hafta  Durağan durum cevabı. Kontrol sistemlerinin sistem tipine göre sınıflandırılması. Durağan durum hatası ve hata sabitleri. Köklerin yer eğrisi metodu.
12. Hafta  Frekans cevabı metodu. Frekans cevabının grafik gösterim şekilleri. Bode diyagramları. Kutup çizimleri. Büyüklük logaritmasına karşı faz çizimleri.
13. Hafta  Nyquist kararlılık kriteri. Bağıl kararlılık kriteri.
14. Hafta  Köklerin yer eğrisi metodu ile kontrol sistemi tasarımı. Faz ilerletici kompenzasyon. Faz geriletici kompenzasyon. Faz ilerletici-geriletici kompenzas
15. Hafta  Frekans cevabı metodu ile kontrol sistemi tasarımı. Faz ilerletici kompenzasyon. Faz geriletici kompenzasyon. Faz ilerletici-geriletici kompenzasyon.
16. Hafta  Yıl Sonu Sınavı.
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
4
20
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
9
2
18
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
2
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
154
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Mehmet EROĞLU , Prof. Dr. Metin U SALAMCI , Doç. Dr. Sinan KILIÇASLAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/meroglu , https://websitem.gazi.edu.tr/site/msalamci , https://websitem.gazi.edu.tr/site/skilicaslan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (meroglu@gazi.edu.tr , msalamci@gazi.edu.tr , skilicaslan@gazi.edu.tr)