GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FLUID MECHANICS II/ME302
Dersin Adı: FLUID MECHANICS II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Akışın temel denklemlerinin diferansiyel formda türetilmesi
Basit akış problemlerinin analitik olarak çözülmesi.
Potansiyel akış problemlerinin analizi.
Sınır tabaka denklemlerinin türetilmesi ve bazı problemlere uygulaması.
Daldırılmış cisimler etrafında akış ve etki eden kuvvetlerin analizi.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders, sınıfta anlatma ve problem çözme, ev ödevi uygulaması ve sınırlı sayıda deneysel uygulama şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  AKIŞKAN HAREKETİNİN DİFERANSİYEL ANALİZİ: Kütlenin korunumu denkleminin türetilmesi. İki-boyutlu sıkıştırılamaz akış için akım fonksiyonunun tanımı.
2. Hafta  AKIŞKAN HAREKETİNİN DİFERANSİYEL ANALİZİ: Akışkan elemanının hareketi (kinematik) Momentum denkleminin türetilmesi.
3. Hafta  SIKIŞTIRILAMAZ SÜRTÜNMESİZ AKIŞ: Euler denkleminin elde edilmesi ve uygulaması. Bernoulli denkleminin türetilmesi ve uygulamaları. Statik, toplam ve d
4. Hafta  SIKIŞTIRILAMAZ SÜRTÜNMESİZ AKIŞ: Dönmesiz akışın tanımı, dönmesiz akış için Bernoulli denklemi, hız potansiyeli ve akım fonksiyonu.
5. Hafta  SIKIŞTIRILAMAZ SÜRTÜNMESİZ AKIŞ: Temel düzlem akışlar, düzlem akışların süperpozisyonu ile karmaşık akışların analizi.
6. Hafta  BOYUT ANALİZİ VE BENZERLİK: Giriş, Buckingham Pi teoremi, Pi gruplarının elde edilmesi.
7. Hafta  BOYUT ANALİZİ VE BENZERLİK: Boyutsuz grupların önemi ve fiziksel anlamı. Akış benzerliği ve model çalışmaları.
8. Hafta  BOYUT ANALİZİ VE BENZERLİK: Boyutsuz grupların önemi ve fiziksel anlamı. Akış benzerliği ve model çalışmaları. DENEY I
9. Hafta  SINIR TABAKA: Sınır tabaka kavramı, sınır tabaka kalıklarının elde edilmesi.
10. Hafta  SINIR TABAKA: Düzlem yüzeylerde laminar snır tabaka akışının tam çözümü. Momentum integral denkleminin elde edilmesi ve uygulanması.
11. Hafta  DALDIRILMIŞ CİSİMLER ETRAFINDA AKIŞ: Akışa dik ve akışa paralel düzlem yüzeylere etkiyen sürükleme kuvveti ve kaldırma kuvvetlerinin hesaplanması. DEN
12. Hafta  DALDIRILMIŞ CİSİMLER ETRAFINDA AKIŞ: Silindirik, küresel ve değişik geometrilere sahip cisimlere etkiyen sürükleme ve kaldırma kuvvetlerinin hesaplanm
13. Hafta  SIKIŞTIRILABİLİR AKIŞ: Giriş, kararlı bir-boyutlu izentropik sıkıştırılabilir akışların analizi. Fanno çizgisi ve Rayleigh çizgisi.
14. Hafta  SIKIŞTIRILABİLİR AKIŞ: Giriş, kararlı bir-boyutlu izentropik sıkıştırılabilir akışların analizi. Fanno çizgisi ve Rayleigh çizgisi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
45
 Ödev
4
0
 Uygulama
2
5
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
5
10
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
12
24
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
12
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
128
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Nuri YÜCEL , Dr. Öğr. Üyesi Nureddin DİNLER)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/nuyucel , websitem.gazi.edu.tr/ndinler)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (nuyucel@gazi.edu.tr , ndinler@gazi.edu.tr)