GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HEAT TRANSFER/ME309
Dersin Adı: HEAT TRANSFER
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Isı transfer mekanizmalarının ve ortamların ısıl özelliklerinin öğrenilmesi.
İletimle olan ısı transferinin temel kavramlarının öğrenilmesi ve hesaplarının yapılması.
Taşınımla ısı transferi hesapları ve uygulamasının kavranması.
Işınımla olan ısı transferinin temel kavramlarının öğrenilmesi ve hesaplarının yapılması.
Isı transferi problemlerini analiz edebilme, çözebilme ve sonucu yorumlayabilme yeteneği kazandırılması.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Isı Transferine Giriş: Isı transferi mekanizmaları, ısı iletimi, ısı iletim katsayısı, taşıma ve ışıma ile ısı aktarımı
2. Hafta  Isı İletimi: Genel ısı iletim denklemi, ilk şart ve sınır şartları, sürekli tek boyutlu ısı iletimi, katı içerisinde ısı üretimi
3. Hafta  Sürekli Şartlarda Isı İletimi: Düzlem duvarlarda sürekli şartlarda ısı iletimi, ısıl dokunma direnci, genelleştirilmiş ısıl direnç devreleri
4. Hafta  Sürekli Şartlarda Isı İletimi: Kritik yalıtım kalınlığı, kanatlı yüzeylerden ısı aktarımı, kanat denklemi, kanat verimi, kanat etkinliği.
5. Hafta  Süreksiz Şartlarda Isı İletimi: Lumped sistem analizi, geçiş şartlarında geniş düzlem duvarlarda
6. Hafta  Sürekli Şartlarda Isı İletiminde Sayısal Yöntemler: Geçiş şartlarında tek ve iki boyutlu ısı iletimi
7. Hafta  Süreksiz Şartlarda Isı İletiminde Sayısal Yöntemler: Geçiş şartlarında tek ve iki boyutlu ısı iletimi, sayısal hataların kontrolü.
8. Hafta  Zorunlu Taşıma: Taşıma ile ısı aktarımının fiziksel mekanizması, taşımada akışın sınıflandırılması, hız sınır tabakası, ısıl sınır tabakası
9. Hafta  Zorunlu Taşıma: Taşıma ile ısı aktarımının fiziksel mekanizması, taşımada akışın sınıflandırılması, hız sınır tabakası, ısıl sınır tabakası
10. Hafta  Dış Zorunlu Taşıma: Dış akışta kaldırma kuvveti ve ısı transferi, düz plakalar üzerinde paralel akış, silindirler ve küreler karşısında akış
11. Hafta  İç Zorunlu Taşıma: Ortalama hız, ortalama sıcaklık, giriş bölgesi, sabit yüzey ısı akısı ve yüzey sıcaklığı sınır şartları
12. Hafta  Doğal Taşıma: Fiziksel mekanizma, yüzeyler üzerinde doğal taşıma, kapalı ortamlarda doğal taşıma, birleşik doğal ve zorunlu taşıma.
13. Hafta  Isıl Işıma: Siyah cisim ışıması, ısşıma şiddeti, Kirchoff yasası, atmosfer ve güneş ışıması, şekil faktörü
14. Hafta  Işıma İle Isı Aktarımı: Siyah cisimler arasıda, difüz gri yüzeyler arasında ışıma ile ısı aktarımı, ışıma kalkanı
15. Hafta  Final
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
4
20
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
11
1
11
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Şenol BAŞKAYA , Prof. Dr. İlhami HORUZ , Prof. Dr. Atilla BIYIKOĞLU , Doç. Dr Oğuz TURGUT)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.websitem.gazi.edu.tr/site/baskaya , www.websitem.gazi.edu.tr/site/ilhamihoruz , www.websitem.gazi.edu.tr/site/abiyik , www.websitem.gazi.edu.tr/site/oturgut)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (baskaya@gazi.edu.tr , ilhamihoruz@gazi.edu.tr , abiyik@gazi.edu.tr , oturgut@gazi.edu.tr)