GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MAKİNA ELEMANLARI I/MM303
Dersin Adı: MAKİNA ELEMANLARI I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Makine elemanlarına gelen kuvvet ve momentleri belirler.
Gerilmeleri ve deformasyonları statik ve değişken yüklerin uygulanma durumuna göre hesaplar
Miller ve aksları tanımlar, tasarım parametrelerine göre hesaplama yapar ve mukavemet kontrollerini gerçekleştirir
Vidalı elemanları tanımlar, sınıflandırır, diş tiplerini bilir, güç vidalarının, vidalı somun bağlantılarının ve perçinlerin tasarımını yapar
Mil-göbek bağlantılarını tanımlar, tolerans ve sıkı geçmeleri hesaplar ve mukavemet kontrollerini yapar
Kaynak bağlantı tiplerini bilir, kaynak üzerine gelen gerilmeleri hesaplar, mukavemet kontrolü yapar

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Makine, Makine Elemanları ve Mühendislikte Tasarım
2. Hafta  Gerilme analizi. Statik zorlanma için tasarım kriterleri
3. Hafta  Statik yükleme için tasarım kriterleri
4. Hafta  Değişken yükleme için tasarım kriterleri
5. Hafta  Miller ve akslar
6. Hafta  Kamalar, pimler, pernolar, tolerans ve sıkı geçmeler
7. Hafta  Kamalar, pimler, pernolar, tolerans ve sıkı geçmeler
8. Hafta  Vidalar, Bağlayıcılar ve Sabit Olmayan Bağlantılar- Güç Vidaları
9. Hafta  Vidalar, Bağlayıcılar ve Sabit Olmayan Bağlantılar- Vida Somun
10. Hafta  Vidalar, Bağlayıcılar ve Sabit Olmayan Bağlantılar- Vida Somun
11. Hafta  Vidalar, Bağlayıcılar ve Sabit Olmayan Bağlantılar-Perçinler
12. Hafta  Vidalar, Bağlayıcılar ve Sabit Olmayan Bağlantılar- Yapıştırma Elemanları
13. Hafta  Kaynaklı birleştirme tipleri ve kaynaklı bağlantı gerilmeleri
14. Hafta  Kaynaklı bağlantıların mukavemeti
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
6
1
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
5
20
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
8
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
5
1
5
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Oğuzhan Yılmaz , Doç. Dr. Gökhan Küçüktürk , Dr. Öğr. Üyesi Nihat Gemalmayan , Öğr. Gör. Dr. Yavuz Zümrüt)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/oguzhanyilmaz , https://websitem.gazi.edu.tr/site/gkucukturk , https://websitem.gazi.edu.tr/site/nihatgem , https://websitem.gazi.edu.tr/site/yzumrut)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (oguzhanyilmaz@gazi.edu.tr , gkucukturk@gazi.edu.tr , nihatgem@gazi.edu.tr , yzumrut@gazi.edu.tr)