GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FLUID MECHANICS I/ME301
Dersin Adı: FLUID MECHANICS I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Akışkanların temel özellikleri ve akışkanlar mekaniğinin temel kavramları hakkında bilgi.
Akışkanlar statiğinin temel denkleminin türetilmesi, uygulaması ve daldırılmış yüzeylere etkiyen hidrostatik kuvvetin belirlenmesi.
Kütlenin, momentumun, enerjinin ve açısal momentumun korunumu denklemlerinin integral formda türetilmesi ve uygulaması
Boru ve kapalı kanallarda sıkıştırılamaz akış analizi.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim ve laboratuvar şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  GİRİŞ: Akıskanın tanımı, akıskanlar mekaniğinin mühendislikteki yeri, akıskanlar mekaniğinin kapsamı, analiz metotlarının kısa tanıtımı, boyutlar ve b
2. Hafta  TEMEL KAVRAMLAR: Sürekli ortam tanımı, sürekli ortam olarak akıskanlar, hız alanı, zaman çizgisi, yörünge, iz çizgisi ve akım çizgisi. Gerilim alanı.
3. Hafta  TEMEL KAVRAMLAR: Viskozite, Newtonian ve Newtonian olmayan akıskanlar, buhar basıncı ve yüzey gerilimi, akıskan hareketinin tanımlanması ve sınıflandı
4. Hafta  AKISKANLARIN STATİĞİ: Statik akıskanların temel denklemleri, daldırılmıs düzlem yüzeylere etki eden hidrostatik kuvvet analizi.
5. Hafta  AKISKANLARIN STATİĞİ: Daldırılmıs eğrisel yüzeylere etki eden hidrostatik kuvvet analizi. Kaldırma kuvveti ve stabilite.
6. Hafta  AKISKANLARIN STATİĞİ: Katı cisim hareketi yapan akıskanların analizi
7. Hafta  Sistem için temel denklemler: Kütlenin korunumu, momentum denklemi, açısal momentum denklemi ve enerji denklemi
8. Hafta  Sistem için temel denklemler: Kütlenin korunumu, momentum denklemi, açısal momentum denklemi ve enerji denklemi DENEY
9. Hafta  İNTEGRAL FORMDA TEMEL DENKLEMLER: Reynolds transport denkleminin türetilmesi. Kontrol hacmi için kütlenin korunumu ve momentum denklemlerinin türetimi
10. Hafta  İNTEGRAL FORMDA TEMEL DENKLEMLER: Reynolds transport denkleminin türetilmesi. Kontrol hacmi için kütlenin korunumu ve momentum denklemlerinin türetilm
11. Hafta  BORULARDA SIKISTIRILAMAZ AKISLARIN ANALİZİ: Genisletilmis Bernoilli denleminin türetilmesi. Laminar ve türbülanslı akısta ana ve yerel kayıpların hesa
12. Hafta  BORULARDA SIKISTIRILAMAZ AKISLARIN ANALİZİ: Seri bağlı boru sistemlerinde akıs analizi. Paralel bağlı boru sistemlerinde akıs analizi.
13. Hafta  BORULARDA SIKISTIRILAMAZ AKISLARIN ANALİZİ: Boru sebekelerinin analizi. Birbirine bağlı rezervuar sistemlerinin analizi.
14. Hafta  BORULARDA SIKISTIRILAMAZ AKISLARIN ANALİZİ: Boru sebekelerinin analizi. Birbirine bağlı rezervuar sistemlerinin analizi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
45
 Ödev
4
0
 Uygulama
2
5
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
3
21
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
3
21
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
5
10
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
12
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
126
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Nuri YÜCEL , Dr. Öğr. Üyesi Nureddin DİNLER)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/nuyucel , websitem.gazi.edu.tr/ndinler)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (nuyucel@gazi.edu.tr , ndinler@gazi.edu.tr)