GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
APPLIED MATHEMATICS FOR MECHANICAL ENGINEERS/ME216
Dersin Adı: APPLIED MATHEMATICS FOR MECHANICAL ENGINEERS
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bir ve çok boyutlu uzayda vektör tanımlamalarıyla uygulama problemlerini çözebilir.
Doğrusal denklem takımlarını çözümleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur ve uygulayabilir.
Matrisin özdeğer ve özvektörleri hakkında bilgi sahibi olur ve bunları bulabilir.
Diferansiyel denklem takımlarını çözümleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur ve uygulayabilir.
Çizgisel integral,alan ve hacim integralleri ile integral teoremleri hakkında bilgi sahibi olur ve uygulayabilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Lineer cebir: Matrisler,vektörler, ve determinantların tanımları. Bir matrisin tersi.Matris cebiri.Lineer cebrik sistemler.Echelon formu
2. Hafta  Gauss ve Gauss-Jordan eliminasyon yöntemi ile lineer sistemlerin çözümü.Bir matrisin rankı.Lineer bağımsızlık-bağımlılık.
3. Hafta  Vektör uzayları. İç-çarpım sistemleri.Lineer transformasyonlar.Bir matrisin singüler-değerli dekompozisyonu ve polar dekompozisyonu.
4. Hafta  Matris özdeğer-problemleri: Bir reel kare matrisin özdeğer ve özvektörleri. Simetrik, antisimetrik, ve ortogonal matrisler.Benzer matrisler.
5. Hafta  Özvektör uzayları. Diagonalleştirme. Kuadratik formlarin herhangi bir eksen takımından asal-eksen takımlarına transformasyonu.
6. Hafta  Diferansiyel sistemlere uygulama.Vektör diferansiyel hesabı:Gradyan,diverjans,ve curl.
7. Hafta  Vektör integral hesabı:Eğrisel integral, çift-katlı integral, üç-katlı integral.
8. Hafta  Keyfi bir yüzey üzerinden integral.
9. Hafta  Keyfi bir yüzey üzerinden integral
10. Hafta  Gauss diverjans ve Stokes teoremleri.
11. Hafta  Kompleks sayılar ve kompleks elemanter fonksiyonlar.Türev.Analitik fonksiyonlar.
12. Hafta  Cauchy-Riemann denklemleri.Kompleks düzlemde eğrisel integral.
13. Hafta  Cauchy integral teoremi.
14. Hafta  Cauchy integral formülü.
15. Hafta  Final
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
54
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
3
6
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
11
1
11
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
11
3
33
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
3
3
9
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Sinan KILIÇASLAN , Dr. Öğr. Üyesi Nureddin DİNLER , Dr. Öğr. Üyesi Muhittin BİLGİLİ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/site/skilicaslan , websitem.gazi.edu.tr/site/ndinler , websitem.gazi.edu.tr/site/bilgili)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (skilicaslan@gazi.edu.tr , ndinler@gazi.edu.tr , bilgili@gazi.edu.tr)