GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
STRENGTH OF MATERIALS/ME212
Dersin Adı: STRENGTH OF MATERIALS
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Elastik cisimler için gerilme ve gerinim kavramlarının anlaşılması
Mekanik tasarım için birleşik yükleme altındaki bir noktadaki gerilme durumunun hesaplanması
Statik olarak çözülemeyen problemleri çözebilme kabiliyeti
Asal gerilme kavramlarının anlaşılması ve gerilme dönüşümünün uygulanabilmesi.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  GERİLME: deforme olabilen bir cismin dengesi, ortalama normal ve kayma gerilmesi, yatak gerilmesi.
2. Hafta  GERİLME: emniyetli gerilme, emniyet katsayısı, GERİNİM: deformasyon.
3. Hafta  GERİNİM: normal ve kayma gerinimi, MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ: çekme deneyi, Hooke kanunu, Poisson oranı.
4. Hafta  EKSENEL YÜKLEME: eksenel yükleme etkisinde elastik deformasyon, süperpozisyon prensibi
5. Hafta  EKSENEL YÜKLEME: eksenel yüklenmiş hiperstatik elemanlar, ısıl gerilme
6. Hafta  BURULMA: burulma formülü, güç iletimi, tork uygulanmış hiperstatik yapılar.
7. Hafta  EĞİLME: kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları
8. Hafta  EĞİLME: Flexture formülü
9. Hafta  KESME YÜKLEMESİ: kesme formülü, kirişlerde kayma gerilmeleri, çok parçadan yapılmış kirişlerde kayma akması
10. Hafta  BİRLEŞİK YÜKLEME: birleşik yüklemeden dolayı gerilme durumu.
11. Hafta  BİRLEŞİK YÜKLEME: birleşik yüklemeden dolayı gerilme durumu.
12. Hafta  BİRLEŞİK YÜKLEME: birleşik yüklemeden dolayı gerilme durumu.
13. Hafta  GERİLME TRANSFORMU: düzlem gerilme transformu, düzlem gerilme transformasyon denklemleri.
14. Hafta  GERİLME TRANSFORMU: Mohr’s dairesi
15. Hafta  -
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
6
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
9
1
9
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
9
2
18
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
5
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
5
10
 Diğer
6
2
12
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç.Dr. Tunç APATAY , Doç.Dr. Ezgi GÜNAY)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/site/tapatay , websitem.gazi.edu.tr/site/egunay)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (tapatay@gazi.edu.tr , egunay@gazi.edu.tr)