GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİL.DES.TEK.RESİM II/MM106
Dersin Adı: BİL.DES.TEK.RESİM II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Boyut toleranslarının anlamını bilir ve uygular.
Geometrik (şekil ve konum) toleranslar hakkında temel bilgi sahibi olur ve bunları uygular.
Yüzey kalitesi hakkında temel bilgi sahibi olur ve yüzey işleme işaretlerini uygular.
Civata-vida, saplama, somun, rondela, kama, pim-perno, yay, dişli çark vb.elemanlar hakkında bilgi sahibi olur ve bunları montaj resimlerinde uygular.
Kaynak dikiş sembollerini bilir ve bunları kaynaklı birleştirme resimlerinde uygular.
Kaymalı ve yuvarlanma elemanlı yataklar ile segman, emniyet sacı-somunu, manşon, keçe, gresörlük vb. yardımcı elemanları bilir ve bunları uygular.
Montaj ve parça yapım resim kurallarını bilir ve bunları uygular.
CAD programında yer alan standart makina elemanlarını ve çizim araçlarını bilir ve bunları mekanik CAD çizimlerini hızlandırmak için kullanır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Anlatma, Soru-yanıt, Gösterme, Uygulama ve Alıştırma
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Boyut toleransları ve alıştırmalar. AutoCAD Mechanical uygulamaları.
2. Hafta  Şekil ve konum toleransları. AutoCAD Mechanical uygulamaları.
3. Hafta  Yüzey kalitesi. AutoCAD Mechanical uygulamaları.
4. Hafta  Vidalı Elemanlar: Civatalar-vidalar, saplamalar, somunlar ve rondelalar.
5. Hafta  Vidalı Elemanlar: Civatalar-vidalar, saplamalar, somunlar ve rondelalar. AutoCAD Mechanical'da vidalı bağlama elemanları ile montaj çizimleri.
6. Hafta  Kamalar, pimler-pernolar ve yaylar. AutoCAD Mechanical uygulamaları.
7. Hafta  Kamalar, pimler-pernolar ve yaylar. AutoCAD Mechanical uygulamaları.
8. Hafta  Kaynaklı bağlantılar, kaynak dikiş sembolleri. AutoCAD Mechanical uygulamaları.
9. Hafta  Kaymalı ve yuvarlanma elemanlı yataklar; segman, emniyet sacı-somunu, manşon, keçe, gresörlük vb. elemanlar. AutoCAD Mechanical uygulamaları.
10. Hafta  Disli çarklar: düz, helisel, konik, sonsuz vida ve dişlisi, kremayer dişli. AutoCAD Mechanical uygulamaları.
11. Hafta  Montaj ve parça yapım resimleri. AutoCAD Mechanical uygulamaları.
12. Hafta  Montaj ve parça yapım resimleri. AutoCAD Mechanical uygulamaları.
13. Hafta  Montaj ve parça yapım resimleri. AutoCAD Mechanical uygulamaları.
14. Hafta  Tasarı geometriye giris: Yardımcı görünüşler ve açınımlar.
15. Hafta  Final
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
9
20
 Uygulama
5
10
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
13
3
39
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
7
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
124
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr.Öğr.Üyesi Nihat GEMALMAYAN , Öğr.Gör.Dr. Yavuz ZÜMRÜT , Dr. Mehmet Akif AKDOĞAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/nihatgem , https://websitem.gazi.edu.tr/site/yzumrut , https://websitem.gazi.edu.tr/site/maakdogan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ( nihatgem@gazi.edu.tr , yzumrut@gazi.edu.tr , maakdogan@gazi.edu.tr)