GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇIĞ KORUMA YAPILARININ TASARIMI/IM465
Dersin Adı: ÇIĞ KORUMA YAPILARININ TASARIMI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Kar örtüsüne ait temel bilgilere sahip olur.
Çığın hareket mekanizmasını kurgulayabilir.
Çığ modelleri hakkında fikir sahibi olur.
Çığ kontrolü ve korunma yöntemlerini öğrenir.
Çığ önlem yapılarını planlayabilir.
İngilizce dilinde yazma ve iletişim becerisini geliştirir.
Planlama ve önlem yapıları tasarımında modern cihazlar ve bilgisayar programları kullanır.
Grup çalışma becerisini öğrenir.
-
-

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Kar Örtüsü ve Kar Fiziği: Kar Kristal Yapısı, İklimsel özellikler, Karın Yoğunluğu, Karın Akışkanlığı, Kar-Su Eşdeğeri, Kar ölçümü,
2. Hafta  Çığ İle İlgili Temel Bilgiler: Çığ Tipleri, Çığ Hareketini Tetikleyen Doğal ve Yapay Faktörler
3. Hafta  Çığ Hareket Mekaniği: Kar Örtüsüne Etkiyen Kuvvetler, Kar Örtüsünün Dengesi, Sürtünme Parametreleri, Çığ Durma Mesafesi, Tekerrür Süresi
4. Hafta  Çığ Hareketinin Matematiksel ve Sayısal Modellenmesi: Dinamik Modeller: Voellmy Modeli, Voellmy-Salm Modeli, Lang Modeli, Savage-Hutter Modeli ve Say
5. Hafta  Modellemede Kullanılan Hazır Bilgisayar Programları, Aval-1D, RAMMS, ELBA+
6. Hafta  Çığ Kontrolü ve Korunma Yöntemleri: Pasif ve Aktif Yöntemler, Kalıcı ve Geçici Yöntemler, Bariyerler, Rüzgâr Perdeleri, Yönlendirme Yapıları, Çığ Tüms
7. Hafta  Ara Sınav
8. Hafta  Haritalama ve Arazi Çalışmaları: Çığ Haritalamasında Dikkat Edilecek Hususlar, Arazi Çalışmalarında Dikkat Edilecek Hususlar, CBS Programlarının Harit
9. Hafta  İstatistiksel Çalışmalar: Normal Dağılım, Log-Normal Dağılım ve Extreme Gumbel Dağılımlarının Kar Yükseklikleri Tahmininden Kullanımı
10. Hafta  Planlama Çalışmaları: Çığ Haritası Üzerinde Yapılacak Olan Çalışmaları İçerir. Alternatif Çözümlerin Ortaya konulması
11. Hafta  Çığ Koruma Yapılarının Boyutlandırılmasında Teknik Detaylar,
12. Hafta  Projelendirme Çalışmaları-Devamı (Tartışma)
13. Hafta  Maliyet Hesaplamaları.
14. Hafta  Projelendirme Çalışmalarının Sunumları
15. Hafta  Projelendirme Çalışmalarının Sunumları
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
4
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
25
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
14
0
0
 Sunu hazırlama
4
1
4
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
5
10
50
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
106
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.24
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini çözmede kullanma becerisi.X
2
Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
İnşaat Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analiz ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programlama dilini etkin biçimde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerinin veya İnşaat Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenebilmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.X
7
Bireysel olarak çalışma becerisi.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin bir şekilde rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.X
9
Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde İngilizce dil bilgisi.
10
Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
12
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci.X
13
İnşaat Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
14
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
15
Girişimcilik, yenilikçilik konularında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
16
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.X
17
Mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr. Öğr. Üyesi Önder Koçyiğit )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/site/konder)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (konder@gazi.edu.tr)