GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÖZEL KONU (YAPI) (SEÇ.)/IM 429
Dersin Adı: ÖZEL KONU (YAPI) (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Meral BEGİMGİL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/begimgil
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  begimgil@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Düzgün taşıyıcı sisteme sahip olmayan binaların deprem etkisinde hasara uğradığı gözlemlenmiştir. Dersin amacı düzgün betonarme taşıyıcı sistem seçmek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır. Örn: There is no recommended optional programme component for this course.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  GİRİŞ, TARİHÇE VE DOĞADAN ÖRNEKLER
2. Hafta  YÜKLER
3. Hafta  TASARIM AŞAMALARI Fikir Projesi, Avan Proje, Kesin Proje, Uygulama Projesi, Tasarım Programı
4. Hafta  DÖŞEMELER Kirişli Döşemeler, Dişli Döşemeler, Nervürlü ve Asmolen Döşemeler
5. Hafta  Kirişsiz (Mantar) Döşemeler, Kaset Döşemeler
6. Hafta  TAŞIYICI SİSTEM DÜZENLEME İLKELERİ Genel, Taşıyıcı sistem oluşturulması
7. Hafta  1. yıl içi sınavı
8. Hafta  TAŞIYICI SİSTEM DÜZENLEME İLKELERİ Kolonlar, perdeler
9. Hafta  TAŞIYICI SİSTEM DÜZENLEME İLKELERİ Kirişler, Plaklar, Genel olarak
10. Hafta  betonarme perde duvarlar, Uygulamadan örnekler
11. Hafta  Derzler
12. Hafta  YÜKSEK YAPILAR Giriş, tarihçe, taşıyıcı sistem tiplerine genel bakış, yüksek dayanımlı beton, taşıyıcı sistem seçiminde dikkat edilecek hususlar
13. Hafta  YÜKSEK YAPILAR Yatay yüklerin taşınması, uygun rijitlik elemanlarının seçimi, perde, boşluklu perde, kapalı veya boşluklu tüp
14. Hafta  YÜKSEK YAPILAR çerçeveler ve çerçevelerde oluşturulan tüpler, perdeli veya perdesiz, çerçevelerle oluşturulan tüpler, karma taşıyıcılar
15. Hafta  2. yıl içi sınavı
16. Hafta  YÜZEYSEL TAŞIYICILAR Kabuklar, katlanmış plaklar, ödev sunumları
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Prof. İsmail AKA, Doç. Dr. Melike ALTAN "BETONARME TAŞIYICI SİSTEMLER", İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1992, 134 sayfa
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
2
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
13
3
39
 Haftalık uygulamalı ders saati
13
0
0
 Okuma Faaliyetleri
13
2
26
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
13
1
13
 Materyal tasarlama, uygulama
13
0
0
 Rapor hazırlama
13
0
0
 Sunu hazırlama
13
0
0
 Sunum
13
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
8
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
102
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X