GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KAYA MEKANİĞİ İLKELERİ (SEÇ)/IM 455
Dersin Adı: KAYA MEKANİĞİ İLKELERİ (SEÇ)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr.Nail ÜNSAL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/nunsal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  nunsal@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler derste inşaat mühendisliğinde kullanılan kaya mühendisliği problemlerin tasarımı için gerekli bilgileri elde etme kabiliyeti kazanacaktır
•Bu ders kaya mühendisliği uygulamalarının uygun kullanımı için gerekli bilgileri kapsayacaktır
Analitik, sayısal ve ampirik yöntemler detaylı olarak ele alınacaktır


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders Yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kaya mekaniğine giriş
2. Hafta  Kaya mekaniginin tanımı ve uygulama alanları
3. Hafta  Kaya malzemesinin fiziksel özellikleri
4. Hafta  Kaya malzemesinin mekanik özellikleri,belirlenmesi ve sınıflandırılması(Laboratuvar deneyleri)
5. Hafta  Kaya malzemesinin mekanik özellikleri,belirlenmesi ve sınıflandırılması(Laboratuvar deneyleri)
6. Hafta  Süreksizliklerin geoteknik özellikleri
7. Hafta  Kaya ve kaya kütlesinin özellikleri ve davranışı
8. Hafta  Yıl içi sınavı
9. Hafta  Kaya kütlesi sınıflandırma sistemleri
10. Hafta  Kaya kütlesi sınıflandırma sistemleri ve tahkimat tasarımı
11. Hafta  Kaya ve kaya kütlesinin yenilme mekanizması ve kayaların dayanımını etkileyen faktörler, Kaya yenilme kriterleri
12. Hafta  Arazi gerilmelerinin tanımı,kestirimi ve ölçülmesi
13. Hafta  Tünel çevresindeki gerilmeler
14. Hafta  Yıl içi sınavı
15. Hafta  Kayalarda şev stabilitesi ve temel mühendisliği uygulamasına giriş
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. R.E. Goodman, “Introduction to Rock Mechanics”, John Wiley and Sons, 1980. 2. J.C. Jaeger & N.G.W.Cook, “Fundamentals of Rock Mechanics”, Chapman and Hall, 1979.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt,ödev
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
0
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
14
1
14
 Rapor hazırlama
14
1
14
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
14
1
14
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
6
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
102
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X