GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
EKONOMİ/TOS408
Dersin Adı: EKONOMİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Hakan ÇERÇİOĞLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/cercioglu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  cercioglu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
-Para ve zaman kavramının anlaşılması.
-Yatırım alternatiflerinin belirlenerek en ekonomik olanının tercih edilmesine uygun metotların kullanılması.
-Yenileme analizleri.
-Amortisman ve vergilendirilmiş gelir ile enflasyonun dahil edildiği ortamlarda ekonomik karar verme yöntemlerinin tanıtılması.
-
-
-
-
-
-
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  -Mühendislikte Ekonomik karar verme
2. Hafta  -Mühendislik Ekonomisi kararları
3. Hafta  -Paranın zaman değeri
4. Hafta  -Faiz Oranlarının değerlendirilmesi
5. Hafta  -Yatırım alternatiflerinin karşılaştırılma metodlarının özellikleri
6. Hafta  -Yatırım alternatifleri karşılaştırma metotları: Bugünkü değer kıyaslaması
7. Hafta  -Yatırım alternatifleri karşılaştırma metotları: Dönemsel değer kıyaslaması
8. Hafta  -Yatırım alternatifleri karşılaştırma metotları: Geri dönüş oranı kıyaslaması
9. Hafta  -Yatırım alternatifleri karşılaştırma metotları: Geri dönüş süresine dayalı kıyaslamalar, Gelecek değer kıyaslaması
10. Hafta  -Vize sınavı
11. Hafta  -Yatırım alternatifleri karşılaştırma metotları: Fayda - maliyet oranı analizi
12. Hafta  -Duyarlılık analizi
13. Hafta  -Enflasyon ortamında karar verme
14. Hafta  -Mühendislik Ekonomisinde özel konular: Yatırımın ekonomik ömrünün hesaplanması
15. Hafta  -Mühendislik Ekonomisinde özel konular:Yenileme analizleri, yatırımın hesaplanması
16. Hafta  -Yarıyıl sonu sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Mühendislik Ekonomisi Prensipler ve Uygulamalar. Osman OKKA. 6. Basım, Ocak 2016. Nobel Yayın. Contemporary Engineering Economics” , Park C.S., , 6th Edition,2016, Pearson.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
2
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
0
0
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
9
9
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
43
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.72
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X