GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SANAT TARİHİ/TOS401
Dersin Adı: SANAT TARİHİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  -Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  -Yrd. Doç. Dr. Muhammet GÖRÜR
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -~mgorur,www.gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  -mgorur@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
-Sanat Tarihi ile ilgili temel kavramları açıklayabilmeli
-Sanat Tarihinin alanları ve çalışma yöntemlerini ögrenebilmeli
-Sanat Tarihi disiplininin tanımını, ilişkide olduğu bilim dallarını tanımlayabilmeli.
-Sanat olgusunun tarihsel süreç içerisindeki oluşum ve değişim evrelerini açıklayabilmeli
-İlk ortaya çıkışından günümüze kadar sanatı, tarihsel ve bölgesel olarak ayırt ederek, temel özelliklerini tanımlayabilmeli.
-
-
-
-
-
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.-
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.-
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  -Sanat ve Sanat Tarihi Kavramları
2. Hafta  -Sanat”I Etkileyen Faktörler, Kültür Sanat, Sanat Toplum Ilişkisi
3. Hafta  -Sanat Tarihinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi ve Sanat Eserlerinin Korunması
4. Hafta  -Tarih Öncesi Çağlarda Sanat ( Mısır, Mezopotamya)
5. Hafta  -Anadolu Uygarlıkları (Hitit, Frig)
6. Hafta  Yunan Ve Helenistik Dönem Sanatı
7. Hafta  -Ara Sınav
8. Hafta  -Roma ve Bizans Sanatı.
9. Hafta  -Türk Sanatı (Islamiyet Öncesi Ve Islamiyet Sonrası)
10. Hafta  -Orta Çag Avrupa Sanatı
11. Hafta  -Rönesans Sanatı
12. Hafta  -Maniyerizm Ve Barok Sanat
13. Hafta  -19. Yüzyıl Ve Sonrası Sanat Akımları
14. Hafta  -Genel Tartışma
15. Hafta  -
16. Hafta  -
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -Seçmeli
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  -Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme,
 -- STAJ / UYGULAMA
  -Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
 Okuma Faaliyetleri
5
2
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
2
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
 Sunum
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
50
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,