GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MECHANICS II (DYNAMICS)/CE224
Dersin Adı: MECHANICS II (DYNAMICS)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Maddesel nokta kinematiği ile ilgili problemleri analiz eder,
Göreli ve bağlı hareket için kinematik bileşenleri belirler,
Kinematik büyüklüklerin farklı koordinat sistemlerinde bileşenlerini tanımlar,
Hareket denklemini farklı koordinat sistemlerinde yazar ve kinetik problemlerini çözer,
Enerji yöntemleri ile parçacık kinetiği problemlerini çözer,
Momentum yöntemleri ile parçacık kinetiği problemlerini çözer,
Rijit cisimlerden oluşan sistemleri analiz eder ve her parça için kinematik büyüklükleri tanımlar,
Hareketli rijit cisimler için enerji ve momentum yöntemleri ile rijit cisim kinetiği problemlerini çözer,
Tek serbestlik dereceli titreşim problemlerini çözer.
-

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Giriş: Kinematik büyüklükler, hareketin tanımı, düzgün doğrusal ve eğrisel hareket.
2. Hafta  Eğrisel hareket: normal ve teğetsel bileşenler, silindirik ve polar koordinatlarda bileşenler.
3. Hafta  Göreli ve bağlı hareket: koordinat sisteminin hareketi, düzlem göreli ve bağlı hareket.
4. Hafta  Parçacık kinetiği: Newton hareket yasaları, Kartezyen koordinat sisteminde hareket denklemi, parçacık sistemi için hareket denklemi.
5. Hafta  Parçacık kinetiği: Hareket denkleminin normal-teğetsel bileşenleri, polar koordinatlarda hareket denklemi.
6. Hafta  Enerji yöntemleri: Bir kuvvetin yaptığı iş, iş ve enerji prensibi, parçacık sistemi için iş ve enerji prensibi, enerjinin korunumu.
7. Hafta  Momentum yöntemleri: Doğrusal momentum ve itki prensibi, parçacık sistemleri ve çarpışma, açısal momentum ve itki prensibi.
8. Hafta  Momentum yöntemleri: Doğrusal momentum ve itki prensibi, parçacık sistemleri ve çarpışma, açısal momentum ve itki prensibi ve AraSınav-1
9. Hafta  Rijit cisim kinematiği: Düzlem hareket, ötelenme ve sabit bir eksen etrafında dönme, mutlak ve göreli hareket ile hız ve ivme analizi.
10. Hafta  Rijit cisim kinetiği: Kütle atalet momenti, hareket denklemleri.
11. Hafta  Rijit cisim kinetiği: Enerji vemomentum yöntemleri
12. Hafta  Rijit cisim kinetiği: Enerji vemomentum yöntemleri
13. Hafta  AraSınav-2
14. Hafta  Titreşimler: Parçacık ve rijit cisimler için titreşim
15. Hafta  Titreşimler: Parçacık ve rijit cisimler için titreşim
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
4
56
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
30
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
113
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini çözmede kullanma becerisi.X
2
Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
İnşaat Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analiz ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programlama dilini etkin biçimde kullanma becerisi.
5
Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerinin veya İnşaat Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenebilmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
7
Bireysel olarak çalışma becerisi.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin bir şekilde rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.X
9
Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde İngilizce dil bilgisi.
10
Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
12
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
13
İnşaat Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
14
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
15
Girişimcilik, yenilikçilik konularında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
16
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
17
Mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Tekin GÜLTOP , Prof. Dr. Kurtuluş SOYLUK , Doç. Dr. Bahadır ALYAVUZ )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/site/tgultop , websitem.gazi.edu.tr/site/ksoyluk , websitem.gazi.edu.tr/site/balyavuz)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (tgultop@gazi.edu.tr , ksoyluk@gazi.edu.tr , balyavuz@gazi.edu.tr)