GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MECHANICS I (STATICS)/CE223
Dersin Adı: MECHANICS I (STATICS)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Vektörleri kullanarak maddesel bir noktanın veya rijit bir cismin dengesini ifade eder,
Mekanik problemlerinin çözümünde serbest cisim diyagramını kullanır,
Sisteme uygulanan kuvvetlere eşdeğer bir kuvvet sistemi oluşturur,
Statikçe belirli ve belirsiz sistemleri ayırt eder, statikçe belirli sistemler için mesnet reaksiyonu hesaplar,
Kafes sistemlerin çözümünde, düğüm noktaları ve kesme yöntemlerini uygulayarak çubuk iç kuvveti hesaplar,
Statikçe belirli çerçeveler için iç kuvvet hesaplar,
Kiriş türlerini tanımlar ve iç kuvvet diyagramlarını oluşturur,
Yayılı yükler için geometrik merkez ve ağırlık merkezi hesaplar,
Alan atalet momentini tanımlar, farklı geometriler için hesaplar ve paralel eksen teoremini kullanır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Giriş: Newton mekaniğinin türleri ve mühendislikteki uygulamaları, boyutlar ve birimler.
2. Hafta  Kuvvet Vektörleri: Tanımlar, vektör işlemleri, Kartezyen vektörler, bileşenler ve bileşke, kesişen ve düzlemsel kuvvetler.
3. Hafta  Parçacık Dengesi: Newton yasaları, parçacık dengesi, noktada kesişen kuvvetler için serbest cisim diyagramları, düzlemsel kuvvet içeren problemler, üç
4. Hafta  Kuvvet Sistemleri: Moment kavramı, vektör çarpımı, Varignon teoremi, nokta çarpımı, üçlü skaler çarpım, eş değer kuvvet sistemleri ve kuvvet sistemini
5. Hafta  Rijit Cisimlerin Dengesi: İç ve dış kuvvetler, mesnet tipleri, serbest cisim diyagramları, düzlem problemlerde denge.
6. Hafta  Rijit Cisimlerin Dengesi: İkili ve üçlü kuvvet sistemleri, üç boyutlu problemler, statikçe belirli ve belirsiz cisimler.
7. Hafta  Yapısal Analiz: Basit kafes sistemler, düğüm noktaları yöntemi, sıfır kuvvet çubukları, kesme yöntemi, uzay kafes sistemler ve AraSınav-1
8. Hafta  Yapısal Analiz: Basit kafes sistemler, düğüm noktaları yöntemi, sıfır kuvvet çubukları, kesme yöntemi, uzay kafes sistemler.
9. Hafta  Yapısal Analiz: Çerçeveler, elemanların ayrıştırılması, iç kuvvetlerin tanımı ve hesaplanması.
10. Hafta  İç Kuvvetler: Normal kuvvet, kesme kuvveti ve moment tesirleri, kiriş türleri, Gerber kirişi, iç kuvvetlerin hesaplanması.
11. Hafta  İç Kuvvetler: Eksenel kuvvet, kesme kuvveti, eğilme momenti eşitliklerinin elde edilmesi ve diyagramlarının çizilmesi, yayılı yük, kesme ve momentler
12. Hafta  AraSınav-2
13. Hafta  Yayılı Yükler: Ağırlık ve kütle merkezlerinin hesabı, bileşik alanlar ve cisimler, yayılı yükler, hacimlerin ağırlık merkezleri
14. Hafta  Atalet Momentleri: Alan atalet momentleri, paralel eksen teoremi
15. Hafta  Atalet Momentleri: Atalet momenti için Mohr çemberi
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
15
30
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
129
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini çözmede kullanma becerisi.X
2
Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
İnşaat Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analiz ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programlama dilini etkin biçimde kullanma becerisi.
5
Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerinin veya İnşaat Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenebilmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
7
Bireysel olarak çalışma becerisi.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin bir şekilde rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.X
9
Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde İngilizce dil bilgisi.
10
Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
12
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
13
İnşaat Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
14
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
15
Girişimcilik, yenilikçilik konularında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
16
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
17
Mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Tekin GÜLTOP , Prof. Dr. Kurtuluş SOYLUK , Doç. Dr. Bahadır ALYAVUZ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/tgultop , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/ksoyluk , https://websitem.gazi.edu.tr/site/balyavuz/ , )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (tgultop@gazi.edu.tr , ksoyluk@gazi.edu.tr , balyavuz@gazi.edu.tr)