GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MATEMATİK II/MAT102
Dersin Adı: MATEMATİK II
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Bölüm Başkanlığı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Belirli integralleri hesaplıyabilmeli.
Dönel cisimlerin hacmini hesaplıyabilmeli.
Dönel yüzeylerin alanınını hesaplayabilmeli.
Genelleştirilmiş integrallerin yakınsaklık kurallarını bilmeli.
İki katlı integrallerin hesaplayabilmeli.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  BELİRLİ İNTEGRALLER VE UYGULAMALARI : Tanımı, Özellikleri,integral hesabın temel teoremi ve alan hesabı.
2. Hafta  Hacım hesapları (kesit,disk ve kabuk yöntemleri ).
3. Hafta  Yay uzunluğu ve dönel yüzeylerin alanının hesabı,
4. Hafta  Genelleştirilmiş integraller ve yakınsaklık kuralları
5. Hafta  KUTUPSAL KOORDİNATLAR : Tanımı, eğri çizimleri,alan,yay uzunluğu ve dönel yüzeylerin alanlarının hesabı.
6. Hafta  DİZİLER : tanımı , çeşitleri, monoton ve sınırlı diziler, alt dizi, dizilerin yakınsaklığı ve ıraksaklığı.
7. Hafta  SERİLER : Tanımı,yakınsaklığı ve ıraksaklığı, pozitif terimli seriler ve yakınsaklık testleri.
8. Hafta   Alterne seriler, mutlak ve şartlı yakınsaklık, kuvvet serileri,yakınsaklık yarıçapı ve aralığı
9. Hafta  Arasınav
10. Hafta  SERİYE AÇILIMLAR : Taylor , Maclaurin ve Binom açılımları.
11. Hafta  Kuvvet serilerinin türev ve integrali.
12. Hafta  ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR :Tanımı, tanım bölgesi, grafikleri, iki değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik, kısmi türevler
13. Hafta  İki değişkenli fonksiyonlarda Taylor açılımı,maksimum ve minumumlar, maksimum – minumum problemleri,bölge dönüşümleri ve jakobiyenler.
14. Hafta  İKİ KATLI İNTEGRALLER : tanımı,özellikleri,hesaplanması,bölge dönüşümleri.
15. Hafta  İKİ KATLI İNTEGRALLERİN UYGULAMALARI : Alan,hacım,kütle,moment hesapları,ağırlık merkezi ve eylemsizlik momentlerinin bulunması.
16. Hafta  Final sınavı.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1- Genel Matematik, 2- Analiz (Prof.Dr.Mustafa Balcı), 3- Thomas Calculus, George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel R. Hass
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma.
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
0
0
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
20
40
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
20
20
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
158
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X