GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KİMYA/KIM103
Dersin Adı: KİMYA
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Bölüm Başkanlığı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Biyolojik bilimler, mühendislik ve çevre bilimleri ile ilgili problemler bir çok alanda karşımıza çıkabileceğinden , bu dersin kazanımları kimyayı ya
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  BİLİMSEL METOD,KİMYASAL BİLEŞİKLER VE KİMYASAL TEPKİMELER: Kimyasal maddeler, Ölçme ve değerlendirme, SI birimleri, Kimyada ilk buluşlar, Dalton atom
2. Hafta  GAZLAR: Gazların özellikleri, gaz basıncı, Basınç-Hacım-sıcaklık bağıntıları, ideal gaz denklemi ve uygulamaları, gaz tepkimeleri, gaz karışımları,
3. Hafta  TERMOKİMYA: sistem ve çevresi, yola bağlı fonksiyonlar,Isı,iş,hal fonksiyonları,Kinetik enerji,potansiyel enerji, termal enerji,iç enerji, kimyasal en
4. Hafta  ATOMUN ELEKTRON YAPISI VE PERİYODİK TABLODA ATOMLARIN ÖZELLİKLERİ: Elektromagnetik ışıma ve atom spektrumları,kuantum kuramı, Bohr atom modeli, madde
5. Hafta  KİMYASAL BAĞLAR : Lewis yapıları, iyonik bileşiklerin Lewis yapıları, kovalent bağlar, elektronegatiflik ve bağ polarlığı, Lewis yapılarının yazılmas
6. Hafta  MADDENİN HALLERİ VE MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER : Sıvıların bazı özellikleri, katıların bazı özellikleri, moleküller arası kuvvetler( van der Vaals ku
7. Hafta  ÇÖZELTİLER : Çözelti derişimleri, % çözeltiler, mol kesri, molarite, molalite, çözünme entalpisi,ideal çözeltiler, ideal olmayan çözeltiler,çözeltiler
8. Hafta  KİMYASAL DENGE : Tepkime hızı, çarpışma ve geçiş hali kuramı, kimyasal sistemlerde dinamik denge, denge sabiti ifadesi Kc, Kp , homojen gaz dengeleri
9. Hafta  ASİTLER VE BAZLAR : Asitler, Bazlar ve asit-baz dengeleri, se ve pH skalası, Asit-Baz denge sabitleri,Denge sabiti hesaplamaları, tampon çözeltiler
10. Hafta  KİMYASAL KİNETİK: Kimyasal reaksiyonun hızı, reaksiyon hızının ölçülmesi,hız yasaları,sıfırıncı derece reaksiyonlar, birinci derece reaksiyonlar, İkin
11. Hafta  Elektrokimya: Elektrokimyanın temeli,İndirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları, Reaksiyonların denkleştirilmesi, elektrokimyasal hücreler, voltaik hüc
12. Hafta  -
13. Hafta  -
14. Hafta  -
15. Hafta  -
16. Hafta  -
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1) Ralph H. Petrucci, William S. Harwood, F. Geoffy Herring, Genel Kimya 2) Charles E. Mortimer, Genel Kimya
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
14
1
14
 Rapor hazırlama
14
1
14
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
8
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X