GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HİDROMEKANİK/IM376E
Dersin Adı: HİDROMEKANİK
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Nevzat YILDIRIM, Prof.Dr. Lale BALAS, Doç.Dr. Asu İnan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  nevzaty@gazi.edu.tr, lalebal@gazi.edu.tr, asuinan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Boru sistemleriyle ilgili inşaat mühendisliği problemlerini çözme becerisi kazanır.
Tankların boşalma zamanı ile ilgili problemleri çözer.
Deney tasarımlama ve yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
Açık kanal akımlarıyla ilgili inşaat mühendisliği problemlerini çözme becerisi kazanır.
Modelleme ve benzeşimin esaslarını öğrenir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  IM 371
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yoktur.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Yerel eneri kayıpları, deney
2. Hafta  Parallel ve seri bağlı boru düzenekleri, deney
3. Hafta  Çoklu hazne düzenekleri
4. Hafta  Pompalı boru düzenekleri
5. Hafta  Ara sınav I
6. Hafta  Lülelere (orifislere) ait hız, daralma ve debi katsayıları, tankların boşalma zamanı, deney
7. Hafta  Açık kanal akım çeşitleri ve kullanılan formüller
8. Hafta  Özgül enerji kavramı
9. Hafta  Froude sayısı ve akım rejimleri, deney
10. Hafta  Borularda ve açık kanallarda debi ve hız ölçümleri (savaklar v.s), deney
11. Hafta  Ara sınav II
12. Hafta  Akım içerisindeki cisimlere uygulanan sürükleme ve kaldırma kuvveti
13. Hafta  Boyut analizi
14. Hafta  Benzeşim ve modellemenin esasları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1) Munson, B. R., Young, D. F., and Okiishi, T. H., 'FUNDEMENTALS OF FLUID MECHANICS', John Wiley & Sons, Inc. 2) Yıldırım N., Taştan K., “Pompalar ve Pompalı Boru Hatları (Çözümlü Problemler)”, Nobel Yayınevi, 2013, Ankara. 3) Douglas J.F., Janusz M.G. and Swaffield J.A., 'FLUID MECHANICS', Prentice Hall. 4) Fox, R.W., McDonald, A.T., and Pritchard, P.J., “INTRODUCTION TO FLUID MECHANICS, John Wiley & Sons, Inc. 5) White, F.M., “FLUID MECHANICS” , McGraw Hill. 6) Streeter V.L. and Wylie B., 'FLUID MECHANICS', McGraw Hill. 7) Shames I., 'MECHANICS OF FLUIDS', McGraw Hill. 8) Sümer M., Unsal İ., Bayazıt M., 'Hidrolik', Birsen Yayınevi. 9) Sümer A. ve Sümer M., 'Hidrolik Problemleri', Birsen Yayınevi. 10) Ronalds V.G., 'Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik', Sanem Çözümlü Serisi. 11) Ilgaz C., Karahan E., Bulu A., 'Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik Problemleri' Çağlayan Yayınevi. 12) Çengel Y.A, Cımbala J.M, "Akışkanlar Mekaniği- Temelleri ve Uygulamaları
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
0
 Ödev
8
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
8
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
14
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
2
28
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
15
30
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
20
20
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
148
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X