GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YAPI MALZEMELERİ/IM286E
Dersin Adı: YAPI MALZEMELERİ
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İNGİLİZCE
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Abdussamet ARSLAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/aarslan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  aarslan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İnşaat Mühendisliği uygulamalarında kullanılan malzemelerin sınıflandırılmasını öğrenmek
Bu malzemelerin uygulamalarda önemli olan özelliklerini öğrenmek
Yapı endüstrisinde belirli bir uygulama için farklı malzemeler arasından doğru malzemeyi seçebilmek
Yapı malzemelerinin belli özelliklerini test edebilmek ve sonuçları bir laboratuvar raporu halinde sunmak
Belirli amaçlar için beton karışım hesabını öğrenmek
Belirli amaçlar için bazı diğer yapı malzemelerinin nasıl kullanılacağını öğrenmek
Genel olarak bu dersin amacı, öğrencileri inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan malzemelerle ve bu malzemelerin kullanımıyla ilgili bilgi sah
-
-
-
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş, yapı malzemelerinin genel özellikleri, deneyleri
2. Hafta  Portland çimentosu-I:Üretimi, özellikleri, hidratasyonu
3. Hafta  Portland çimentosu-II; üretimi, çeşitleri, çimentonun özellikleri, puzolan, uçucu küller
4. Hafta  Çimento Deneyleri-I
5. Hafta  Çimento Deneyleri-II
6. Hafta  Agrega-I; Sınıflandırma, numune alma
7. Hafta  Agrega-II; Gradasyon, incelik modülü, piziksel özellikleri, agrega deneyleri
8. Hafta  1. Ara sınav
9. Hafta  Taze beton; Taze betonun genel özellikleri, karışım hesabı, karışım oranları
10. Hafta  Taze beton; dökülmesi, kür yapılması, karışım oranları
11. Hafta  Prizini almış betonun özellikleri
12. Hafta  Özel betonlar, Yüksek performanslı betonlar, hafif betonlar, Fiberle güçlendirilmiş betonlar, ağır betonlar
13. Hafta  2. Ara sınav
14. Hafta  Alçı: üretimi, yerleşme ve sertleşme reaksiyonları, alçı kaplamaların ve harçların çeşitleri ve özellikleri
15. Hafta  Kireç; üretimi, özellikleri, çeşitleri ve kullanımı
16. Hafta  Kil tuğlalar; tuğla çeşitleri, üretimi, eksileri, sınıflandırılması, özellikleri
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma, Laboratuvar deney uygulamaları.
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
0
 Ödev
5
0
 Uygulama
2
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
14
1
14
 Rapor hazırlama
14
1
14
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
1
14
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
118
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.72
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X