GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ/MAT202
Dersin Adı: MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular.
Mühendislik problemlerini tanımlamak, formüle etmek ve çözmek
-
-
-
-
-
-
-
-

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Vektörlere giriş, temel tanımlar, vektör işlemleri, vektör uzayları ve lineere cebir.
2. Hafta  Lineer bağımsızlık, germe, baz, iç çarpım, ortogonallik, vektör normları. Yönlü türev ve skaler fonksiyonun gradyanı. Bir vektör fonksiyonunun diverge
3. Hafta  Bir vektör fonksiyonunun türevi, kısmi türev. Eğrilerin parametrik gösterimi. Teğet vektör, eğri uzunluğu.
4. Hafta  Gradyan, Divergent ve curl.
5. Hafta  Vektör fonksiyonlarının eğrisel integralleri.
6. Hafta  Yüzey ve Hacim İntegralleri
7. Hafta  İntegral teoremler: Green, Gauss ve Stokes teoremleri.
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  Matrisler, matris işlemleri, bir matrisin transpozu, özel matrisler, bir matrisin satır eşelon formu, matrislerin rankı ve normu, temel satır ve sütun
10. Hafta  Lineer cebirsel denklem sistemleri. Homojen ve homojen olmayan sistemler.
11. Hafta  Matris inversiyon yöntemi, Cramer'in kuralı ve Gauss eliminasyon yöntemi ile bir denklem sistemi çözümü.
12. Hafta  Gauss-Jordan yöntemi, tutarlı ve tutarsız sistemler, genel çözüm. Bir matrisin Gauss eleme yöntemi ile determinantı ve tersi.
13. Hafta  Özdeğer problemleri, temel tanımlar, özdeğerler ve özvektörler, modal matris, denklik ve benzerlik dönüşümleri.
14. Hafta  Bir matrisin köşegenleştirilmesi, kare matrisin kuvvetleri.
15. Hafta  Cayley-Hamilton teoremi, kuadratik formlar, pozitif tanımlılık, kuadratik formların diyagonal formu.
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
13
3
39
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
120
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini çözmede kullanma becerisi.X
2
Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
İnşaat Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analiz ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programlama dilini etkin biçimde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerinin veya İnşaat Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenebilmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.X
7
Bireysel olarak çalışma becerisi.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin bir şekilde rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.X
9
Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde İngilizce dil bilgisi.X
10
Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
12
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci.X
13
İnşaat Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
14
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.X
15
Girişimcilik, yenilikçilik konularında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
16
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.X
17
Mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ( Doç. Dr. Bayram Çekim , Doç. Dr. Aytekin Bayram ÇIBIK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/site/bayramcekim , websitem.gazi.edu.tr/site/abayram)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (bayramcekim@gazi.edu.tr , abayram@gazi.edu.tr)