GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ/IM371E
Dersin Adı: AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Nevzat YILDIRIM, Prof.Dr. Osman Nuri ÖZDEMİR, Prof.Dr. Lale BALAS, Doç.Dr. Asu İnan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  nezaty@gazi.edu.tr, ozdemir@gazi.edu.tr, lalebal@gazi.edu.tr, asuinan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Akışkanların fiziksel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
Durgun(statik) haldeki akışkanların düzlemsel ve eğrisel yüzeylere uyguladığı kuvvetleri hesap eder.
Rijit cisim gibi hareket eden akışkanların içerisindeki basınç dağılımlarını ve yüzen cisimlerin denge koşullarını hesab eder.
Akım çizgileri ve yörünge çizgilerine ait matematiksel bağıntıları oluşturur.
Enerji ve Bernoulli denklemlerini inşaat mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazanır.
Reynolds taşınım kanununu akışkanlar mekaniği problemlerine uygulama becerisi kazanır. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  IM 224
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Boyut ve akışkanların fiziksel özellikleri
2. Hafta  Bir noktadaki basınç
3. Hafta  Hidrostatik basınç dağılımı
4. Hafta  Hareket halinde ve dönen akışkanlardaki basınç
5. Hafta  Basınç ölçümü
6. Hafta  Yüzeylere etkiyen hidrostatik kuvvet
7. Hafta  Kaldırma (yüzdürme) kuvveti
8. Hafta  Ara sınav I
9. Hafta  Kinematik, Lagrange ve Euler yöntemleri
10. Hafta  Hız, ivme, akım çizgisi ve yörünge çizgisi
11. Hafta  Enerji ve Bernoulli denklemleri
12. Hafta  Sistem ve kontrol hacmi kavramları, Reynolds taşınım ilkesi
13. Hafta  Sistem ve kontrol hacmi kavramları, Reynolds taşınım ilkesi
14. Hafta  Ara sınav II
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1) Douglas J.F., Janusz M.G. and Swaffield J.A., 'FLUID MECHANICS', Prentice Hall. 2) Munson, B. R., Young, D. F., and Okiishi, T. H., 'FUNDEMENTALS OF FLUID MECHANICS', John Wiley & Sons, Inc. 3) Fox, R.W., McDonald, A.T., and Pritchard, P.J., “INTRODUCTION TO FLUID MECHANICS, John Wiley & Sons, Inc. 4) White, F.M., “FLUID MECHANICS” , McGraw Hill. 5) Streeter V.L. and Wylie B., 'FLUID MECHANICS', McGraw Hill. 6) Shames I., 'MECHANICS OF FLUIDS', McGraw Hill. 7) Sümer M., Unsal İ., Bayazıt M., 'Hidrolik', Birsen Yayınevi. 8) Sümer A. ve Sümer M., 'Hidrolik Problemleri', Birsen Yayınevi. 9) Ronalds V.G., 'Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik', Sanem Çözümlü Serisi. 10) Ilgaz C., Karahan E., Bulu A., 'Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik Problemleri' Çağlayan Yayınevi. 11) Çengel Y.A, Cımbala J.M, "Akışkanlar Mekaniği- Temelleri ve Uygulamaları" Palme Yayınevi 12) Şekerdağ, N. “Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik Problemleri” Nobel Yayın Dağıtım 13) Munson, B.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
0
 Ödev
8
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
1
14
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
20
40
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X