GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ZEMİN MEKANİĞİ I/IM361E
Dersin Adı: ZEMİN MEKANİĞİ I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Sami Oğuzhan AKBAŞ; Doç. Dr. Yüksel YILMAZ; Dr. Erhan TEKİN, Doç. Dr. Ayhan GÜRBÜZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/soakbas, http://websitem.gazi.edu.tr/site/yyuksel,http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/agurbuz, http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/etekin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  soakbas@gazi.edu.tr; yyuksel@gazi.edu.tr, etekin@gazi.edu.tr, agurbuz@gazzi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Zeminleri tanımlama ve sınıflandırma için gerekli testleri gerçekleştirebilmek
Barajlar ve diğer geoteknik yapıların içerisinde ve altlarında meydana gelen sızma miktarlarını ve buna bağlı gerilme değişikliklerini belirleyebilmek
Efektif gerilme kavramının öğrenilmesi
Homojen zemin tabakaları için gerilme dağılımı ve elastik (ani) oturmaların hesaplanabilmesi
Konsolidasyon oturmalarının miktar ve süresinin hesaplanabilmesi
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş ve mühendislik jeolojisi bazı konularının tekrarı
2. Hafta  Zemin oluşumu ve kompozisyonu, faz ilişkileri
3. Hafta  Zeminlerin tanımlama ve sınıflandırılması
4. Hafta  Sıkıştırma
5. Hafta  Zeminlerde su, permeabilite
6. Hafta  Akım ağları, barajlarda sızma
7. Hafta  Efektif gerilme kavramı,
8. Hafta  sızıntı kuvvetlerinin efektif gerilme üzerinde etkisi
9. Hafta  Zeminlerde dış yüklerden kaynaklanan gerilmeler
10. Hafta  Zeminlerde elastik deplasmanlar
11. Hafta  Konsolidasyon teorisi
12. Hafta  Konsolidasyon teorisi / oturma hesapları
13. Hafta  Konsolidasyon zamanı
14. Hafta  Ek konular
15. Hafta  Ek konular
16. Hafta  Ek konular
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Holtz, R.D. ve Kovacs, W.D., An Introduction to Geotechnical Engineering, Prentice Hall, 1981
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Ödev
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
4
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
6
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
1
7
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
8
1
8
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
119
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X