GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ULAŞIM MÜHENDİSLİĞİ/IM351E
Dersin Adı: ULAŞIM MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Dr. Hikmet BAYIRTEPE
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/hikmetb
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hikmetb@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Giriş. Ulaştırma problemleri. Problem çözümüne genel sistem yaklaşımı. Ulaştırma gelişiminde eğilimler, ulaştırma profesyonellerine ihtiyaç, ulaştırma
Ulaştırma sistemleri ve alt türleri ile Ulaştırma Mühendisliği kavramlarının ve karmaşasının anlaşılır hale getirilmesi, Ulaşım Mühendisliği problemle
Ulaşımın tüm ekonomi, kültür, politika, eğitim vb. gibi sistemlerler etkileşimleri, alışkanlık veya kurallar dahilinde kullanılan Ulaşım Olanaklarının
BÖLÜM DERS PROGRAMI İLE DERS ARASINDAKİ İLİŞKİ Program Kazanımları 1 2 3 1 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi x 2 Planl

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  yüz yüze öğretim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  yok
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  tüm mstematik dersleri
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ulaşım Mühendisliğine Giriş:İlişkiler, bağımlılıklar, etkiler, kararlar...
2. Hafta  Ulaşım Mühendisliğine Giriş: Problemler, Çözümler, Ekonomi, İşletme
3. Hafta  Ulaşım Alt Türleri
4. Hafta  Görüş Mesafeleri
5. Hafta  Güvenli Duruş ve Geçiş Görüş Mesafesi
6. Hafta  Yatay Kurp Elemanları ve Kurp Çakılması
7. Hafta  Yatay Kurplarda Yanal Görüş ve Dever Uygulamaları
8. Hafta  Düşey Kurplar &8211; Genel
9. Hafta  Tepe ve Dere Tipi Düşey Kurp Tasarımı
10. Hafta  Yatay ve Düşey Kurp Kombinasyonları
11. Hafta  Enkesit Elemanları
12. Hafta  Alan Hesabı
13. Hafta  Hacim ve Brükner Hesapları
14. Hafta  Denge Çizgisi ve Yapım Maliyetleri
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Transportation Engineering, Khisty Transportation EngineeringPlanning Papacostas Introduction to Transportation Eng.Planning Morlok E.K. Int. to.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
5
5
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
5
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
14
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
1
14
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
1
14
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
119
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X